Directie

 • Gemeentesecretaris/Algemeen directeur en een directeur

Concerncontrol

 • Concerncontroller 

Programmamanagement

 • Programma Samenspel
 • Programma Klimaat en Duurzaamheid
 • Programmamanager Omgevingswet
 • Programmamanager Graag Gedaan

Domein Bedrijfsvoering

 • Team Advies en Projecten
 • Team Informatie
 • Team Service en Ondersteuning

Domein Publiek en Bestuur

 • Team Advies en Strategie
 • Team Contact en Ondersteuning

Domein Fysieke Leefomgeving

 • Team Regie en Ontwikkeling
 • Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving
 • Team Beheer en Onderhoud
  • Werkeenheid Buitendienst
 • Team Vastgoed en Ondersteuning

Domein Samenleving

 • Team Regie en Opgaven
 • Team Participatie
 • Team Zorg en Ondersteuning
 • Team Sport
  • Werkeenheid Zwembad
  • Werkeenheid Sportaccommodaties