Opwekken duurzame energie langs A9 en A22

15 november 2022
Duurzaam
Zonnepark naast snelweg in Almere

Het Rijk en de provincie willen graag samen met gemeenten stappen zetten om duurzame energie op te wekken langs snelwegen in Noord-Holland. Het gaat hier onder andere om de A9 en de A22. In een intentieverklaring spraken Rijkswaterstaat, provincie Noord-Holland, gemeente Velsen en Liander op 15 november af dat ze de komende jaren gezamenlijk onderzoeken welke mogelijkheden hiervoor zijn.

In 2030 moet 70% van de elektriciteit die we in Nederland gebruiken uit hernieuwbare bronnen komen, zoals wind- en zonne-energie. Het is in Noord-Holland, net als in de rest van Nederland, lastig om hiervoor ruimte te vinden. Daarom werken regionale en lokale partijen in Noord-Holland samen aan de Regionale Energiestrategie (RES). Hierin staat hoe en waar duurzame elektriciteit met zonne- en windenergie kan worden opgewekt. Het zoeken naar ruimte langs snelwegen is daar onderdeel van.

694 hectare beschikbaar

Vanaf dit voorjaar is een eerste verkenning gedaan naar hoeveel geschikte ruimte er langs de snelwegen A9, A22, A5, A1 en A2 is. is. Hieruit bleek zo’n 694 hectare potentieel beschikbaar voor het opwekken van energie. Het gaat dan om zijbermen en aansluitingen, geluidsschermen en open stukken grond naast de snelwegen. De volgende stap is dat deze locaties verder worden onderzocht, waarbij goede communicatie en participatie met omwonenden een grote rol speelt. De verwachting is dat het onderzoek een jaar in beslag neemt en eind 2023 is afgerond.  

OER-Programma

Het onderzoek naar de ruimte naast snelwegen, doen we als onderdeel van het OER-Programma (Opwek van Energie op Rijksvastgoed). Met dit  programma stelt het rijk haar grond ter beschikking voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie, wanneer hier vanuit gemeenten en provincies een verzoek voor wordt neergelegd. Er lopen al een aantal pilotprojecten in Nederland. In Noord-Holland is eerder een proefproject gestart langs de A7, bij vier knooppunten; Wognum, Abbekerk, Medemblik en Middenmeer.

 

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.