Opvangschip voor asielzoekers

Informatie over de opvang van asielzoekers op het cruiseschip in Velsen-Noord.

Het cruiseschip Silja Europa aan de kade

De asielzoekerscentra in Nederland zitten overvol. Er zijn dringend extra opvanglocaties nodig. De gemeente Velsen heeft gehoor gegeven aan de oproep voor tijdelijk extra noodopvang. 

Dit heeft gestalte gekregen met de komst van een zeecruiseschip. Het schip ligt sinds 21 september 2022 aan de VOB-kade in Velsen-Noord. 
Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) organiseert de opvang op en rond het schip.

Contact en vragen

Heeft u een vraag over een onderwerp dat niet op deze pagina staat? Mail deze dan naar opvang@velsen.nl.

Bij vragen, overlast of klachten kunnen omwonenden bellen naar 06 15632750. Dit nummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. 

Opvanglocatie

Opvang tijdens asielprocedure

Op het schip worden mannen, vrouwen en kinderen opgevangen. Zij hebben zich bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) gemeld en zitten in een asielprocedure. Een asielprocedure neemt enkele maanden in beslag.
Deze mensen zijn gevlucht voor oorlog, geweld of honger. De afgelopen periode hebben zij onder moeilijke omstandigheden de nacht moeten doorbrengen in o.a. Ter Apel.
Het zijn geen vluchtelingen uit Oekraïne. Oekraïners mogen namelijk visumvrij reizen in de Europese Unie en hoeven daarom geen asiel aan te vragen om legaal in Nederland te verblijven. Lees op de website van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) meer over het verschil tussen de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne en de opvang van asielzoekers.

Aantal personen dat wordt opgevangen

Het schip biedt tijdelijke opvang aan 1.000 personen. Daarnaast bestaat er een mogelijkheid dat er nog maximaal 200 mensen extra op het schip mogen verblijven. Dit is voor maximaal 10 dagen aaneengesloten en maximaal 30 dagen gedurende de gehele periode.

Duur van de opvang

De afspraak tussen het COA en de gemeente Velsen geldt tot 1 maart 2023. Op 1 maart is de opvang opgeheven en zal het cruiseschip bij VOB-kade in Velsen-Noord weer weggaan.

Dagbesteding

De bewoners krijgen genoeg te doen. Volwassenen hebben gesprekken met onder meer de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en VluchtelingenWerk. Het COA maakt vrijwilligersprojecten, werktrajecten en programma’s gericht op participatie mogelijk. Met organisaties en partijen in de omgeving zoeken we naar een zinvolle tijds- en dagbesteding. 
Voor de kinderen is er regulier onderwijs, een speeltuin en een bioscoop in de omgeving. Daarnaast is er een grote eetzaal aan boord waar de bewoners terecht kunnen voor de maaltijden.

Buslijn

Er is een gratis buslijn in Velsen-Noord.  

 • De route van de pendelbus gaat vanaf de VOB-Kade over de Noordersluisweg en slaat af op de Staalhavenweg.
 • Hierna vervolgt het de route via de Wenckebachstraat en slaat af naar Stratingplantsoen. Hier is ook een bushalte ten hoogte van Stratingplantsoen 101.
 • De volgende halte is ten zuiden van de Pelsstraat, ten hoogte van Wijkerstraatweg 215.
 • Hierna rijdt de bus door naar eind halte Beverwijk station. Hier keert de bus om en rijdt dezelfde route terug naar de VOB-Kade.

De haltes waar de bus stopt:

 • Halte 1 - Velsen Noord richting VOB-kade, ten zuiden van de Pelsstraat. Ten hoogte van Wijkerstraatweg 215. Vertrek elk uur om 9 minuten voor het hele uur (bijvoorbeeld 09.51 uur). 
 • Halte 2  - Velsen Noord richting Beverwijk, ten zuiden van de Pelsstraat. Ten hoogte van Wijkerstraatweg 228. Vertrekt elk uur om 5 minuten over half  (bijvoorbeeld 10.35 uur).
 • Halte 3 – Stratingplantsoen richting VOB-kade, ten westen van de Wijkerstraatweg. Ten hoogte van Stratingplantsoen 101. Vertrekt elk uur om 7 minuten voor het hele uur (bijvoorbeeld 10.53 uur).
 • Halte 4 – Stratingplantsoen richting Beverwijk, ten westen van de Wijkerstraatweg. Ten hoogte van Stratingplantsoen 95. Vertrekt elk uur om 2 minuten over half (bijvoorbeeld 11.32 uur).

Rijtijden van de bus

De pendelbus vertrekt ieder uur om 5 minuten voor half, vanaf de VOB kade en rijdt dan de route heen en terug. Het eerste vertrek vanaf de VOB kade is om 09.25 en om 20.59 is de laatste aankomst op de VOB kade. Dit is een voorlopige regeling, op basis van het daadwerkelijke gebruik kunnen deze worden aangepast.

Zorg en veiligheid

De mensen die in de opvang verblijven, mogen zich vrij bewegen in de gemeente. Zij moeten zich net als andere bewoners van de gemeente aan de gedragsregels in de openbare ruimte houden en privéterrein van anderen respecteren.
Wanneer de asielzoekers op de locatie komen, dan worden zij over hun rechten en plichten geïnformeerd. Het COA kent ook huisregels, bewoners krijgen deze in hun eigen taal uitgereikt. De mensen zijn zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van hun eigen leefomgeving.

Veiligheid opvanglocatie en omgeving

Het COA is verantwoordelijk voor de veiligheid op de locatie. Er is een veiligheidsplan opgesteld, in samenwerking met de gemeente de politie en de Veiligheidsregio. In dit plan staan afspraken over bijvoorbeeld afstemming tussen de organisaties, de inzet van de beveiliging van het COA, het optreden bij een eventuele calamiteit en een procedure bij een overlastmelding en verkeersveiligheid.
Tussen 8.00 uur en 22.00 uur zijn er medewerkers van het COA op de locatie aanwezig. Daarnaast is er 24 uur per dag, 7 dagen in de week beveiliging op de locatie. De wijkagent en de Boa’s nemen deze locatie ook mee in de surveillance.
De asielzoekers krijgen begeleiding en voorlichting over onderwerpen zoals veiligheid, normen en waarden van de Nederlandse maatschappij, de omgeving waar men verblijft, etc.

Gezondheidszorg

In de Regeling Medische zorg Asielzoekers (RMA) is de zorg omschreven waarop asielzoekers aanspraak kunnen maken, zoals huisartsenzorg en tandartsenzorg. Het COA sluit contracten af met huisartsen, apotheken, tandartsen etc. om deze zorg voor de bewoners van het schip te regelen.
De zorg vindt plaats op het schip. Een huisarts zal op het schip aan de bewoners eerstelijns zorg bieden.

Onderwijs

In eerste instantie heeft het COA onderzocht of het onderwijs kon plaatsvinden op het schip zelf, zoals wij zijn overeengekomen. Dat was vanwege meerdere redenen niet haalbaar.
Alle kinderen die in Nederland verblijven hebben recht op onderwijs en moeten zich kunnen voorbereiden op de maatschappij en de arbeidsmarkt. In de wet staat ook dat kinderen moeten zijn ingeschreven bij een schoolbestuur voor het volgen van onderwijs. Daarom heeft het COA contact gezocht met de schoolbesturen in Heemskerk en Beverwijk die nieuwkomersonderwijs verzorgen:

De Stichting Tabijn voor het geven van onderwijs voor kinderen in de leeftijd van 4 tot ongeveer 12 jaar op de Internationale Taalklas De Fakkel. Stichting Tabijn is onderdeel van IKC het Rinket in Heemskerk.

Internationale Schakelklas Skills vmbo voor het geven van onderwijs voor kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar.  De schakelklas is onderdeel van de Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland (SVOK).

Sinds 7 november volgen de leerplichtige kinderen op het schip onderwijs op scholen in Heemskerk en Castricum. Het COA heeft busvervoer geregeld naar en van de scholen.

Overleg met inwoners

Met het COA stellen we de klankbordgroep samen met daarin maximaal 15 deelnemers. In de klankbordgroep zitten inwoners en ondernemers uit Velsen-Noord en Oud-Velsen.
In het overleg met de klankbordgroep praten we regelmatig over:

 • een goed verloop van de opvang, voor zowel omwoners als bewoners van het schip.
 • initiatieven en bijdragen die helpen bij een prettig verblijf op en rond het schip.
 • contact en verbinding met de omwonenden.

Klankbordgroep

Inwoners van Velsen-Noord en Oud-Velsen konden zich tot 25 september aanmelden voor de klankbordgroep.  Wat er in de klankbordgroep bijeenkomsten wordt besproken en besloten leest u in de verslagen van de klankbordgroep.

Communicatie naar omwonenden

Omwonenden hebben laten weten dat zij en andere inwoners vanuit de gemeente meer communicatie over de opvanglocaties verwachten. Samen met de klankbordgroep en het COA wordt in de week van 7 november besproken op welke manier inwoners die niet in de klankbordgroep deelnemen geïnformeerd kunnen worden. 

Inzet vrijwilligers

De inzet van vrijwilligers is hard nodig. Zowel bij het COA als bij andere organisaties die zich inzetten voor asielzoekers. Het COA werkt samen met Stichting Welzijn Velsen voor het coördineren en werven van vrijwilligers. Heeft u belangstelling om asielzoekers te helpen bij de opbouw van een nieuw bestaan? Aanmelden kan via info@welzijnvelsen.nl.
Als u zich al heeft aangemeld als vrijwilliger tijdens de bewonersavond in juni, dan neemt het COA contact met u op.

Handige links

 • Informatie vanuit het COA over het zeecruiseschip in Velsen-Noord: COA.nl
 • Op het schip worden geen asielzoekers uit veilige landen opgevangen. Op Rijksoverheid staat welke landen op deze lijst staan.

Gedoogbesluit

Het college besluit onder voorwaarden toe te staan dat het zeecruiseschip MS Silja Europa aan de VOB kade in Velsen-Noord (Wijkermeerweg 7) tijdelijk gebruik wordt voor de opvang van asielzoekers.

Bekijk ook het nieuwsbericht of lees het gehele gedoogbesluit over VOB Kade in de bijlage.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.