Opvangschip Silja Europa in Velsen-Noord

Informatie over de opvang van asielzoekers op de cruiseferry in Velsen-Noord.

Het cruiseschip Silja Europa aan de kade

De asielzoekerscentra in Nederland zitten overvol. Er zijn dringend extra opvanglocaties nodig. De gemeente Velsen gaf gehoor aan de oproep van het Rijk voor tijdelijke extra noodopvang. 

Die noodopvang vindt plaats op de Silja Europa, een cruiseferry. Het schip ligt sinds 21 september 2022 aan de VOB-kade in Velsen-Noord. 
Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) organiseert de opvang op en rond het schip.

Contact en vragen

Heeft u een vraag over een onderwerp dat niet op deze pagina staat? Mail deze dan naar opvang@velsen.nl.

Bij vragen, overlast of klachten kunnen omwonenden bellen naar 06 15632750. Dit nummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. 

Opvanglocatie

Opvang tijdens asielprocedure

Op het schip worden mannen, vrouwen en kinderen opgevangen. Zij hebben zich bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) gemeld en zitten in een asielprocedure. Een asielprocedure neemt enkele maanden in beslag.
Deze mensen zijn gevlucht voor oorlog, geweld of honger. Zij moesten eerder onder moeilijke omstandigheden de nacht doorbrengen in o.a. Ter Apel.
Het zijn geen vluchtelingen uit Oekraïne. Oekraïners mogen namelijk visumvrij reizen in de Europese Unie en hoeven daarom geen asiel aan te vragen om legaal in Nederland te verblijven. Lees op de website van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) meer over het verschil tussen de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne en de opvang van asielzoekers.

Aantal personen dat wordt opgevangen

Het schip biedt tijdelijke opvang aan 1.000 personen. Daarnaast mogen er nog maximaal 200 mensen extra op het schip verblijven. Dit is voor maximaal 10 dagen aaneengesloten en maximaal 30 dagen gedurende de gehele periode.

Duur van de opvang

De afspraak tussen het COA en de gemeente Velsen was geldig tot 1 maart 2023. Het Rijk heeft de gemeente gevraagd om dit met een half jaar te verlengen. Hierop besloot het college, op verzoek van de raad, om een peiling te houden onder de inwoners van Velsen-Noord. In de peiling werden vragen gesteld over het mogelijke verlengen van de Silja Europa en over bijbehorende voorwaarden. Voor het uitvoeren van de peiling was meer tijd nodig. Daarom werd de einddatum van de duur van de opvang opgeschoven naar een maand na het definitieve besluit. Op 23 maart is besloten de opvang in de Silja Europa niet te met een half jaar te verlengen. De einddatum werd hiermee verschoven naar 23 april 2023. 

Alternatieve locatie

Gelijktijdig met het uitvoeren van de peiling startte het college een onderzoek naar een andere locatie. Dit betreft een locatie voor een kleiner schip waar een deel van de vluchtelingen van de Silja Europa voor langere tijd kan worden opgevangen. Hierbij gaat het om vluchtelingen die inmiddels een binding hebben met de regio. Dit zijn gezinnen met kinderen die in onze regio naar school gaan en volwassen die via Techport een stage volgen. 

Overbruggingsperiode

Het is onwaarschijnlijk dat een nieuwe locatie klaar is als de Silja Europa op 23 april moet vertrekken. Dat betekent dat er tijdelijk een andere oplossing  moeten komen tussen de geplande einddatum van de Silja Europa en de startdatum van de nieuwe locatie.

Hiervoor zijn 3 mogelijkheden:

1. De raad bood de ruimte om de Silja Europa 6 weken langer te laten liggen indien dit nodig is als tijdelijke oplossing tot zij kunnen worden opgevangen op een nieuwe locatie in de gemeente. Het college wil deze mogelijkheid graag openhouden. 

2. De groep vluchtelingen die wij in Velsen blijven opvangen, wordt verspreid over het land voor de tussenliggende periode. Dit alternatief is onwenselijk.

3. We zoeken naar andere tijdelijke oplossing, zoals een riviercruiseschip aan de Loswalkade, of noodopvang in een sporthal.

Als de Silja Europa ingezet moet worden als tijdelijke oplossing dan verblijven vanaf 23 april alleen de vluchtelingen die op de nieuwe locatie in de gemeente worden opgevangen op de Silja Europa. De andere bewoners worden ergens anders in het land opgevangen.    

Zorg en veiligheid

De mensen die in de opvang verblijven, mogen zich vrij bewegen in de gemeente. Zij moeten zich net als andere bewoners van de gemeente aan de gedragsregels in de openbare ruimte houden en privéterrein van anderen respecteren.
Wanneer de asielzoekers op de locatie aankomen, dan worden zij over hun rechten en plichten geïnformeerd. Het COA kent ook huisregels, bewoners krijgen deze in hun eigen taal uitgereikt. 

Veiligheid opvanglocatie en omgeving

Het COA is verantwoordelijk voor de veiligheid op de locatie. Er is een veiligheidsplan opgesteld, in samenwerking met de gemeente de politie en de Veiligheidsregio. In dit plan staan afspraken over bijvoorbeeld afstemming tussen de organisaties, de inzet van de beveiliging van het COA, het optreden bij een eventuele calamiteit en een procedure bij een overlastmelding en verkeersveiligheid.
Tussen 8.00 uur en 22.00 uur zijn er medewerkers van het COA op de locatie aanwezig. Daarnaast is er 24 uur per dag, 7 dagen in de week beveiliging op de locatie. De wijkagent en de Boa’s nemen deze locatie ook mee in de surveillance.
De asielzoekers krijgen begeleiding en voorlichting over onderwerpen zoals veiligheid, normen en waarden van de Nederlandse maatschappij, de omgeving waar men verblijft, etc.

Gezondheidszorg

In de Regeling Medische zorg Asielzoekers (RMA) is de zorg omschreven waarop asielzoekers aanspraak kunnen maken, zoals huisartsenzorg en tandartsenzorg. Het COA sluit contracten af met huisartsen, apotheken, tandartsen etc. om deze zorg voor de bewoners van het schip te regelen.
De zorg vindt plaats op het schip. Een huisarts zal op het schip aan de bewoners eerstelijns zorg bieden.

Onderwijs

Alle kinderen die in Nederland verblijven hebben recht op onderwijs en moeten zich kunnen voorbereiden op de maatschappij en de arbeidsmarkt. In de wet staat ook dat kinderen moeten zijn ingeschreven bij een schoolbestuur voor het volgen van onderwijs. Daarom heeft het COA contact gezocht met de schoolbesturen in Heemskerk en Beverwijk die nieuwkomersonderwijs verzorgen:

De Stichting Tabijn voor het geven van onderwijs voor kinderen in de leeftijd van 4 tot ongeveer 12 jaar op de Internationale Taalklas De Fakkel. Stichting Tabijn is onderdeel van IKC het Rinket in Heemskerk.

Internationale Schakelklas Skills vmbo voor het geven van onderwijs voor kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar.  De schakelklas is onderdeel van de Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland (SVOK).

Sinds 7 november volgen de leerplichtige kinderen op het schip onderwijs op scholen in Heemskerk en Castricum. Het COA heeft busvervoer geregeld naar en van de scholen.

Overleg met inwoners

Met het COA is een klankbordgroep samengesteld met inwoners en ondernemers uit Velsen-Noord en Oud-Velsen.
In het overleg met de klankbordgroep praten we regelmatig over:

  • een goed verloop van de opvang, voor zowel omwonenden als bewoners van het schip.
  • initiatieven en bijdragen die helpen bij een prettig verblijf op en rond het schip.
  • contact en verbinding met de omwonenden.

Klankbordgroep

Wat er in de klankbordgroep bijeenkomsten wordt besproken en besloten leest u in de verslagen van de klankbordgroep.

Communicatie naar omwonenden

Omwonenden hebben laten weten dat zij en andere inwoners vanuit de gemeente meer communicatie over de opvanglocaties verwachten. Samen met de klankbordgroep en het COA wordt in de week van 7 november besproken op welke manier inwoners die niet in de klankbordgroep deelnemen geïnformeerd kunnen worden. 

Inzet vrijwilligers

De inzet van vrijwilligers is hard nodig. Zowel bij het COA als bij andere organisaties die zich inzetten voor asielzoekers. Het COA werkt samen met Stichting Welzijn Velsen voor het coördineren en werven van vrijwilligers. Heeft u belangstelling om asielzoekers te helpen bij de opbouw van een nieuw bestaan? Aanmelden kan via info@welzijnvelsen.nl.

Handige links

  • Informatie vanuit het COA over de cruiseferry in Velsen-Noord: COA.nl
  • Op het schip worden geen asielzoekers uit veilige landen opgevangen. Op Rijksoverheid.nl vindt u een lijst veilige landen van herkomst.

Gedoogbesluit

Het college besloot onder voorwaarden toe te staan dat de cruiseferry MS Silja Europa aan de VOB-kade in Velsen-Noord (Wijkermeerweg 7) tijdelijk gebruik wordt voor de opvang van asielzoekers.

Bekijk ook het nieuwsbericht of lees het gehele gedoogbesluit in de bijlage.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.