In de gemeente Velsen zijn in iedere wijk verschillende wijkteams actief. De wijkteams zorgen voor een veilige, schone en prettige wijk.

  In deze wijkteams zitten professionals van:

  • de gemeente
  • politie
  • wooncorporaties
  • SportSupport
  • Stichting Welzijn Velsen
  • het Sociaal Wijkteam Velsen
  • het Jeugdnetwerk 
  • de wijkplatforms 
  • actieve bewonersgroepen.

  Samen zorgen zij voor een veilige, schone en prettige wijk. Ook werken zij samen aan het verbeteren van de fysieke leefomgeving, ofwel datgene wat je ziet, voelt en ruikt. Hierbij proberen ze ook inwoners te betrekken door informatie te geven en om advies te vragen.

  De signalen die ze opvangen, geven ze door aan de gemeente en andere partners. Ze adviseren vervolgens welke acties er nodig zijn in de wijk en hoe deze acties met inwoners uitgevoerd kunnen worden.

  Werkplan wijkteams

  Elk jaar stellen de wijkteams een werkplan op. In dit werkplan staat waar ze het komende jaar aan willen werken en hoe ze dat doen.

  In 2021 werken de wijkteams aan afvalpreventie, contact met inwoners en pakken ze signalen over verkeersveiligheid op.