Het verkopen en het afsteken van vuurwerk is net als vorig jaar verboden in het hele land. 

Het verbod geldt niet voor fop- en schertsvuurwerk (categorie F1), zoals trektouwtjes, knalerwten en sterretjes. Zo zorgen we er samen voor dat we de zorg niet extra belasten. Voor, tijdens en na oud en nieuw.

Politie en Boa’s handhaven de vuurwerkregels. Als u zich niet aan de regels houdt, is de straf een boete van minimaal €100. De boete voor het afsteken van vuurwerk is €250. Jongeren tot 18 jaar kunnen een Halt-straf krijgen als zij toch vuurwerk afsteken. Het is ook verboden in het buitenland gekocht oudejaarsvuurwerk naar Nederland te vervoeren. De politie controleert daarom de komende tijd extra in de grensgebieden.

Veilig fop- en schertsvuurwerk afsteken

Tijdens de jaarwisseling 2021-2022 mag u wel klein vuurwerk zoals sterretjes, knalerwten en fonteinen afsteken (categorie F1). Iedereen van 12 jaar en ouder mag dit vuurwerk het hele jaar door kopen en afsteken.

Fop- en schertsvuurwerk is het minst gevaarlijke vuurwerk. Toch gebeuren er regelmatig ongelukken mee. Sterretjes kunnen bijvoorbeeld brandwonden veroorzaken omdat ze meer dan 1.000 graden heet kunnen worden. Draag daarom altijd een vuurwerkbril, gebruik een aansteeklont en houd voldoende afstand van het vuurwerk. Rits uw jas dicht en kijk uit met brandbare kleding en openstaande kleding zoals capuchons. Houd ook rekening met anderen en zorg dat u geen overlast veroorzaakt.

Meer informatie is te vinden op de website van de Rijksoverheid

Vragen & antwoorden 

Waarom mag ik geen vuurwerk afsteken dit jaar?

Door het coronavirus is de werkdruk in de ziekenhuizen en op hulpverleners erg hoog. Het afsteken van vuurwerk zorgt voor extra drukte op de spoedeisende hulp. En ook in de huisartsenposten en bij hulpverleners op straat. Daarom mag deze jaarwisseling geen vuurwerk worden verkocht, vervoerd en afgestoken.

Welk vuurwerk is verboden?

Deze jaarwisseling is oudejaarsvuurwerk (categorie F2) verboden. Dat is al het vuurwerk dat in andere jaren verkocht mocht worden in de drie dagen voor oud en nieuw. Professioneel vuurwerk en illegaal vuurwerk was al verboden voor consumenten. Fop- en schertsvuurwerk, dit is klein vuurwerk zoals sterretjes, fonteinen en Bengaals vuur, is wel toegestaan.

Mag ik wel sterretjes afsteken?

Ja, u mag fop- en schertsvuurwerk afsteken. Dat is klein vuurwerk zoals 

  • sterretjes
  • grondbloemen
  • Bengaals vuur
  • fonteinen 

Op de verpakking staat ‘categorie F1’. Dit vuurwerk is het hele jaar te koop. Vanaf 12 jaar mag u dit vuurwerk kopen en afsteken.

Hoe steek ik veilig fop- en schertsvuurwerk af?

Sterretjes, Bengaals vuur, fonteintjes en knalerwten mag u met oud en nieuw afsteken. Dit vuurwerk is het hele jaar te koop en het minst gevaarlijk. Toch gebeuren er regelmatig ongelukken mee. Daarom moet je 12 jaar of ouder zijn om het te mogen kopen of afsteken. Houd ruim afstand, zet een vuurwerkbril op en gebruik een afsteeklont bij het vuurwerk met een lontje. Rits je jas dicht en kijk uit met brandbare kleding en openstaande kleding zoals capuchons. Houd ook rekening met anderen en zorg dat je geen overlast veroorzaakt.

Kan ik een boete of straf krijgen als ik toch vuurwerk afsteek?

Als u verboden vuurwerk bezit, vervoert of afsteekt, kunt u een boete of gevangenisstraf krijgen. De minimale boete is € 100 en een aantekening in het strafblad. Het afsteken van vuurwerk kost u € 250 en een aantekening in het strafblad. Jongeren tot 18 jaar kunnen bij minder zware overtredingen ook een Halt-straf krijgen. De gevangenisstraffen bij afsteken van (zwaar) illegaal vuurwerk kunnen flink oplopen.

Wie controleert het vuurwerkverbod?

Politie en Boa’s handhaven het tijdelijke vuurwerkverbod. De politie controleert de komende tijd ook extra in de grensgebieden. 

Mag ik wel vuurwerk afsteken dat ik heb bewaard van twee jaar geleden?

U mag alleen fop- en schertsvuurwerk afsteken. Dit zijn bijvoorbeeld sterretjes, fonteintjes en knalerwten. Op de verpakking staat ‘categorie F1’. Al het andere vuurwerk is deze jaarwisseling verboden. Vuurwerk dat twee jaar geleden is gekocht, mag u wel thuis bewaren. 

Waar kan ik vuurwerk inleveren dat ik nog thuis heb?

Het inleveren van vuurwerk kan van 27 tot en met 30 december 2021 tussen 10.00 uur en 15.00 uur. U kunt terecht op de gemeentewerf aan de Amsterdamseweg 10 in Velsen-Zuid. Ook als u te voet bent, bent u van harte welkom. Volg bij het inleveren de instructies van het personeel.

Mag ik wel thuis vuurwerk bewaren?

Deze jaarwisseling mag u geen consumentenvuurwerk kopen, afsteken en vervoeren. Ook het bezit is verboden. Vuurwerk dat u twee jaar geleden hebt gekocht mag u thuis bewaren. Dit mag maximaal 25 kilo consumentenvuurwerk zijn. U moet dit bewaren op een plek die niet voor het publiek toegankelijk is. Bijvoorbeeld in een afgesloten schuur of uw huis.

Mag ik wel carbidschieten?

Carbidschieten is niet toegestaan in de gemeente Velsen.