Op weg naar minder restafval

14 december 2022
Actueel nieuws
Wethouder afvalbeheer Sebastian Dinjens en algemeen directeur van HVC Dion van Steensel ondertekenen de overeenkomst

HVC verzorgt in Velsen de afvalinzameling en het reinigen van de openbare ruimte. De dienstverleningsovereenkomst Velsen en HVC is verlengd.

HVC verzorgt in Velsen de afvalinzameling en het reinigen van de openbare ruimte. Hiervoor hebben gemeente Velsen en HVC sinds 2017 een dienstverleningsovereenkomst (DVO). Op basis van een evaluatie zet Velsen de huidige DVO met HVC voort tot en met 2028.

Wethouder afvalbeheer Sebastian Dinjens en algemeen directeur van HVC Dion van Steensel zetten afgelopen week hun handtekening onder deze contractverlenging.

De evaluatie laat zien dat de hoeveelheid restafval in Velsen behoorlijk daalt en de inzameling van herbruikbare grondstoffen stijgt. In 2017 was bij de start van de huidige overeenkomst de hoeveelheid restafval nog 286 kg per inwoner. Inmiddels is dit 213 kg per inwoner, maar het moet nog verder omlaag.

Invoering recycle-tarief

Daarom hebben Velsen en HVC gezamenlijk de invoering van het recycle-tarief voorbereid, dat start vanaf 1 januari 2023. Velsen kiest voor een duurzame toekomst, waarbij de kosten voor inwoners beheersbaar blijven. Dit kan met de huidige DVO verlenging. De invoering van het recycle-tarief gaat hier een belangrijke bijdrage aan leveren. 
 

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.