Op naar minder restafval en meer recycling in Velsen

04 juli 2022
Actueel nieuws
Een rij kinderen houdt elk een of twee stukken afval omhoog

Donderdag 30 juni 2022 heeft de raad besloten het recycle-tarief definitief in te voeren in Velsen. Een recycle-tarief moet inwoners motiveren beter hun afval te scheiden. Bij een recycle-tarief verandert de afvalstoffenheffing naar een vast en een variabel deel. De hoogte van het variabele deel wordt bepaald door het aantal keer dat iemand de restafvalbak laat legen, of de ondergrondse container voor restafval gebruikt. Het recycle-tarief is daarmee een stimulans om afval goed te scheiden en gaat in op 1 januari 2023.

Woensdag 29 juni nam wethouder Sebastian Dinjens de portefeuille afval over van Floor Bal. De kersverse portefeuillehouder was blij met het besluit: 'Het is bijzonder om aan het begin van deze nieuwe bestuursperiode meteen met zo’n mooi en belangrijk onderwerp aan de slag te mogen gaan. Klimaat en duurzaamheid zijn belangrijke thema’s, voor mij persoonlijk én voor Velsen. Afvalscheiding is van groot belang. Het zorgt ervoor dat er nog maar weinig restafval overblijft en we grondstoffen maximaal kunnen recyclen. Dit zorgt voor een lagere CO2-uitstoot. Afval scheiden draagt dus echt bij aan een beter milieu. Ik kijk er naar uit om het recycle-tarief samen met de inwoners van Velsen tot een succes te maken!'

In restafval zitten nog veel herbruikbare grondstoffen zoals bijvoorbeeld plastic, blik en drinkpakken, papier en gft en etensresten. De verbranding van restafval is belastend voor het milieu. Daarnaast brengt de verbranding van restafval steeds hogere kosten met zich mee.

Beter afval scheiden door recycle-tarief

Bij het recycle-tarief worden goede afvalscheiders beloond en anderen worden uitgedaagd hun afval beter te scheiden. Zo wil de gemeenteraad de afvalscheiding in Velsen verder stimuleren.

Inwoners krijgen zelf invloed op de hoogte van hun afvalstoffenheffing. Het vaste tarief wordt lager dan nu. Daar komt een variabel deel bij dat afhankelijk is van het aantal keer dat iemand restafval aanbiedt. De verwachting is dat de meeste mensen minder afvalstoffenheffing gaan betalen omdat ze hun afval goed of nog beter scheiden. Het recycle-tarief is vergelijkbaar met andere nutsvoorzieningen, waarbij mensen betalen voor hun eigen gebruik. Denk aan gas, water en elektra. Ongeveer de helft van alle gemeenten in Nederland heeft een soortgelijk systeem. In die gemeenten wordt afval beter gescheiden dan daarvoor.

Gft en etensresten scheiden bij hoogbouw

De komende tijd worden er zogenoemde ‘cocons’ geplaatst bij flats, appartementencomplexen en andere hoogbouw. Deze cocons zijn containers speciaal bedoeld voor groente-, fruit- en etensresten. Zo wordt het ook voor bewoners van hoogbouwlocaties makkelijker om afval te scheiden en nog maar weinig restafval over te houden.

Communicatie

Sebastian Dinjens heeft de raad toegezegd veel aandacht te hebben voor de communicatie over het recycle-tarief. De besluitvorming is mede tot stand gekomen na verschillende sessies met bewoners over dit onderwerp. Na de zomervakantie start de communicatie naar de inwoners. Zo informeert de gemeente over het recycle-tarief en wat dit voor iedereen betekent. Bewoners die nu al vragen hebben, kunnen op de pagina Recycle-tarief een lijst met vragen en antwoorden vinden. Zo zijn er groepen inwoners waar maatwerk voor komt. De gemeente houdt bijvoorbeeld rekening met mensen met een laag inkomen. Voor wie nu kwijtschelding krijgt, komt straks ook een regeling. Verder komt er een regeling voor mensen die medisch afval hebben.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.