Oorzaak onvolledige aanslagen gemeentelijke belastingen

04 mei 2022
Actueel nieuws
Geld

Het blijkt dat inwoners van gemeente Velsen een onvolledige gemeentelijke belastingaanslag hebben ontvangen van Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR). Dat vinden we uiteraard zeer vervelend. Inmiddels zijn we samen met de BSGR achter de oorzaak gekomen.

De BSGR laat het volgende weten:
 
De BSGR streeft ernaar om op 1 aanslagbiljet zoveel mogelijk alle lokale heffingen in één keer op te leggen en aan u toe te sturen. In voorkomende gevallen kan het gebeuren dat de BSGR toch genoodzaakt is om de heffing van deze belastingaanslagen via meerdere aanslagbiljetten aan u op te leggen.

Gebruikersheffing niet opgelegd

Afgelopen week zijn door de BSGR aanslagen lokale heffingen naar de inwoners/bedrijven van de gemeente Velsen verzonden. Door een menselijke fout konden op de verzonden aanslagbiljetten helaas niet meteen alle heffingen worden opgelegd.
 
De eigenarenheffingen (OZB eigenaar, rioolheffing eigenaar, watersysteemheffing eigenaar en hondenbelasting) zijn wel opgelegd, zodat daarmee werd voldaan aan het door de toezichthouder (de Waarderingskamer) gestelde vereiste.
 
Gevolg was dat bij een deel van de verzonden aanslagbiljetten de gebruikersheffingen (afvalstoffenheffing, rioolheffing gebruik, OZB gebruik bedrijven, watersysteemheffing gebruik en zuiveringsheffing woningen) niet zijn opgelegd.

Hoe lossen we het op?

De gebruikersheffingen zullen, voor zover dan de hiervoor benodigde gegevens compleet zijn, alsnog eind mei worden opgelegd en verzonden naar de inwoners/bedrijven van de gemeente Velsen.
 
Wij bieden excuus aan voor een eventueel hierdoor veroorzaakt ongemak.

Heeft u vragen over uw aanslag?

Neemt u dan contact op met Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR) via tel. 071 5256200.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.