Onze organisatie

Nieuwe medewerkers geven aan dat het fijn werken is in Velsen. Dat heeft te maken met:

  • de laagdrempeligheid.
  • de persoonlijke en prettige sfeer.
  • de ontwikkelmogelijkheden.
  • de uitdaging in het werk met de mooie en uiteenlopende projecten.

We gaan uit van vertrouwen als basis voor samenwerking. We vertrouwen erop dat medewerkers passende prioriteiten stellen en keuzes maken in hun werk. Jij hebt de regie over je eigen werk. Dat doe je in goede samenwerking met collega’s en door te luisteren naar inwoners, bedrijven en samenwerkingspartners. Het is aan het management om de medewerkers te ondersteunen, inspireren, sturen en te laten groeien. Niemand staat er alleen voor. Resultaten halen we met elkaar. We hebben mensen met verschillende talenten in huis.

We zijn een diverse organisatie met uiteenlopende taken en we werken in samenhang aan onze gezamenlijke opgaven. We geloven in minder regels. Voor de buitenwereld, maar ook voor onze organisatie zelf. We zien dat regels ondernemend gedrag en passende oplossingen in de weg kunnen staan. En daarmee ook de snelheid, transparantie en service. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden liggen daarom zo laag mogelijk in de organisatie.

De speerpunten bij onze voortdurende organisatieontwikkeling zijn:

  • Talent aan Zet, Leiderschap
  • Communicatie is van iedereen
  • Slimmer organiseren
  • Dynamische werkomgeving
  • Digitaal werken

Meer weten over de organisatie

Benieuwd hoe het er bij ons aan toe gaat? Laat het ons weten of kom stagelopen. Neem hiervoor contact op met HR via telefoonnummer 0255 567875. Leuk om je te ontmoeten!

Stageplaatsen en Traineeship

Wil je stage lopen? Stuur een mail naar hr@velsen.nl en geef aan op welke afdeling je stage wil lopen.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.