Burgemeester en wethouders willen de gemeenteraad voorstellen een nieuw bestemmingsplan vast te stellen voor een ontsluitingsweg in Santpoort-Zuid.

Aanleiding

In het bestemmingsplan ‘Santpoort-Zuid’ heeft de gemeente Velsen een fout gemaakt door op de locatie Bloemendaalsestraatweg 15B geen functieaanduiding ‘Ontsluitingsweg’ op te nemen. Hierdoor kan het garagebedrijf aan de Bloemendaalsestraatweg 25, die middels een erfdienstbaarheid gebruikmaakt van de ontsluitingsweg, hier volgens het bestemmingsplan geen gebruik meer van maken. Deze fout wordt hersteld door het bestemmingsplan te herzien en op deze locatie een functieaanduiding ‘Ontsluitingsweg’ toe te voegen. Dat is in het voorliggende ontwerpbestemmingsplan verwerkt.

Ligging plangebied

Het plangebied ligt in Santpoort-Zuid en beslaat alleen de ontsluitingsweg die gelegen is naast de woning Bloemendaalsestraatweg 15B.

Plan inzien

Het ontwerpbestemmingsplan Partiële herziening Santpoort-Zuid (idn: NL.IMRO.0453.BP1704BLOEMENDAAL1-O001) ligt met ingang van vrijdag 26 november gedurende zes weken voor een ieder ter inzage bij:

  • het gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmuiden
  • de bibliotheek IJmuiden, Dudokplein 16, IJmuiden.

 Daarnaast is het plan digitaal raadpleegbaar op ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijzen indienen

Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt, kunt u een zienswijze indienen op het ontwerpbestemmingsplan. Dit doet u door een brief te richten aan:

Gemeenteraad van Velsen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

onder vermelding van “zienswijze bestemmingsplan Partiële herziening Santpoort-Zuid” .U kunt ook een zienswijze indienen via griffie@velsen.nl. Vergeet niet duidelijk uw fysieke postadres aan te geven.

Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar, de heer Merkx, telefoonnummer 0255 567200.