Burgemeester en wethouders zijn van plan de gemeenteraad voor te stellen een nieuw bestemmingsplan vast te stellen voor de locatie Biezenweg 70.

Aanleiding

Het ontwerpbestemmingsplan Biezenweg maakt op het perceel Biezenweg 70 de bouw van twee woningen en het vervangen van de voormalige bedrijfswoning tot woning mogelijk. Hier was eerder een tuincentrum gevestigd. Ook wordt het gehele perceel natuurlijk ingericht.

 

Ligging plangebied

Het plangebied ligt in het gebied 'De Biezen', gelegen tussen Santpoort-Noord en Driehuis. Het plangebied wordt ten zuiden begrensd door de Biezenweg en ten noorden door de spoorlijn Haarlem - Beverwijk. Ten westen ligt het plan op ongeveer 175 meter van de Hagelingerweg en ten oosten op een afstand van ongeveer 280 meter van het Spekkenwegje.

Plan inzien

Het ontwerpbestemmingsplan  (idn: NL.IMRO.0453.BP1402BIEZENWEG1-O001) ligt met ingang van 15 maart 2019 tot en met 25 april 2019 voor een ieder ter inzage. Naast het ontwerpbestemmingsplan liggen tevens de daarop betrekking hebbende onderzoeken en rapportages ter inzage.

 

Gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmuiden.

Centrale bibliotheek, Dudokplein 16, IJmuiden.

Digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Zienswijze indienen

Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt, kunt u een zienswijze indienen op het ontwerpbestemmingsplan. Dit doet u door een brief te richten aan de gemeenteraad, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden, onder vermelding van 'zienswijze bestemmingsplan Biezenweg', of per e-mail via ro@velsen.nl, onder vermelding van 'zienswijze ontwerpbestemmingsplan Biezenweg, zaaknummer 9157-2019'. Vergeet daarbij niet duidelijk uw fysieke postadres aan te geven.

Voor het indienen van mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar, de heer D. Bethlehem, via telefoonnummer 0255-567200.