Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij het voornemen hebben een omgevingsvergunning te verlenen voor onderstaande aanvraag:

Aletta Jacobsstraat 76-140 te Velserbroek - brandveilig gebruik van een gebouw

De aanvraag, de ontwerpomgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 3 augustus 2017 gedurende zes weken ter inzage bij:
Gemeente Velsen
Afdeling Publiekszaken
werkeenheid Vergunningen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden
bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden

Tijdens deze periode van terinzagelegging kan een ieder naar keuze mondelinge of schriftelijke zienswijzen inbrengen tegen de onwerpomgevingsvergunning.
Deze kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Velsen:
Afdeling Publiekszaken
werkeenheid Vergunningen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Voor het kenbaar maken van mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken werkeenheid Vergunningen, telefoon 140255.

Downloads:

PDFPubliceerbaar aanvraagformulier Aletta Jacobsstraat 76-140 Brandveilig gebruik.pdf
PDFTekening plattegrond brandveilig gebruik Aletta Jacobsstraat 76 tm 140.pdf
PDFOntwerpbesluit Aletta Jacobsstraat 76 tm 140.pdf