Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland hebben nog geen voorlopig voorkeursalternatief aangemerkt, zo laat de Provincie Noord-Holland vandaag laten. Er is besloten om eind dit jaar een besluit over een definitief voorkeursalternatief te nemen op basis van alle (aanvullende) onderzoeken en adviezen.

Om de bereikbaarheid en leefbaarheid in het gebied tussen de A8 en A9 te verbeteren, zijn het Golfbaan- enHeemskerk alternatief de beste oplossingen. Het Nul-plus alternatief is maatschappelijk onrendabel. Dit blijkt uit de planstudie, die bestaat uit een milieu effect rapportage, kostenraming en maatschappelijke kosten/baten analyse die zijn vrijgegeven voor inspraak.

Lees hieronder het hele persbericht van de Provincie Noord-Holland en kijk voor meer informatie op www.VerbindingA8-A9.nl. Daar zijn alle onderzoeken te vinden.

PDFPersbericht GS besluit vrijgave planstudie A8-A9.pdf