Vanaf 25 mei lopen er ecologische onderzoekers in het duingebied. Zij onderzoeken welke planten er in de duinen leven. Met het beeld wat hieruit ontstaat kan de provincie en gemeente de natuur op de juiste manier onderhouden en bijzondere plantsoorten behouden.
 

De Velsense Duinen herbergen vele mooie en bijzondere planten. Deze flora zorgt voor een diversiteit aan leefgebieden voor veel dieren en insecten. De zorg die we hier, samen met de provincie en andere beheerders, voor hebben is groot. Het duingebied is voor een groot deel een Natura-2000 gebied, met vaak zeldzame soorten flora en fauna. Deze willen we goed beschermen en beheren.

Onderhouden, behouden en verbeteren

Het is belangrijk om te weten welke verschillende soorten planten er in de duinen leven, zodat we ze op de juiste manier kunnen onderhouden. Maar ook om bijzondere planten in stand te houden of om zelfs de groeiomstandigheden te verbeteren. Om de soorten planten in kaart te brengen heeft de provincie opdracht gegeven aan ecologisch adviesbureau EGG. De gemeente Velsen doet mee aan dit onderzoek en dus wordt ook de flora op Velsens Duingebied in kaart gebracht.

Onderzoekers op pad

Vanaf week 22  kunt u dus de ecologisch onderzoekers van bureau EGG tegenkomen in het duingebied. Zij zullen op een aantal locaties ook buiten de paden lopen om zo bij de betreffende planten te kunnen komen. Uiteraard houden zij goed rekening met de planten en zal er niets worden beschadigd. Na afloop van dit onderzoek zijn wij als  gemeente dus weer een stukje wijzer over de aanwezigheid van de bijzondere soorten planten die in ons duingebied leven.

decoratief