Vrijdag 3 juli ondertekenden wethouders Bram Diepstraten (sport) en Marianne Steijn (gezondheid) met vele partijen hetPDFSport- en Preventieakkoord VelsenPDFSport- en Preventieakkoord Velsen. Maandenlang werkten 35 lokale organisaties in sport, zorg, welzijn en onderwijs in Velsen samen aan plannen om meer mensen te laten sporten en met hun vitaliteit bezig zijn. Als resultaat van die inspanningen presenteerden Velsenaren op sportpark Groeneveen met trots ‘Samen naar een vitaal Velsen!’, het Sport- en Preventieakkoord 2020-2022. Hiermee is het akkoord door de sportformateurs Emma Poelman en Rianne Schenk overdragen aan lokale organisaties.

3x3 Unites
Elisa Strating van het project ‘Blijven doen’ en Jesper Jobse van ‘3X3 Unites’ gaven een korte toelichting op hun projecten. Het project Blijven doen is bedoeld voor kwetsbare ouderen om hen blijvend en vitaal in beweging te houden. Het gaat uit van het principe positieve gezondheid. Jesper liet aan de hand van een rollenspel zien hoe 3X3 basketbalspelers eigenaar worden van processen en dus de sport; verantwoordelijkheid nemen, flexibel zijn en beslissingen (durven) nemen. Vaardigheden die van pas komen op het speelveld en bruikbaar zijn in het dagelijkse leven daarbuiten. Na het tekenmoment proostten de aanwezigen met een gezonde smoothie, verzorgd door atletiekvereniging Suomi.

Het Sport- en Preventieakkoord bestaat uit 24 plannen. Het doel is dat de ondertekenaars verbindingen leggen en samen plannen gaan uitvoeren. Het komt voort uit het Nationaal Sportakkoord en Nationaal Preventieakkoord. Wilt u meedoen of heeft u een idee dat aansluit op het akkoord? Dat kan. Stuur uw mail naar: Femke van Baarsen: fbaarsen@velsen.nl of Tim Joon: tjoon@sportsupport.nl.

 

Meer informatie vindt u op www.sportloketvelsen.nl.