Als ondernemer hebt u vaak een vergunning nodig, bijvoorbeeld als u start in de horeca.

Heeft u vragen over de aanvraag van een vergunning? Neem dan eerst contact op met de gemeente.

Let op! Voor de aanvraag van een vergunning zijn leges verschuldigd. De Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR) regelt dit voor de gemeente Velsen.

Alle vergunningen op een rij: