Het uitgangspunt van gemeente Velsen is dat u kunt blijven ondernemen.

Echter, wanneer schulden op blijven lopen en het bedrijf niet levensvatbaar is, moet u de afweging maken of u doorgaat of stopt met uw onderneming.

Als u stopt met ondernemen, is het belangrijk dat de onderneming administratief wordt afgewikkeld. Het kan zijn dat na het afwikkelen van de onderneming nog schulden overblijven. Zolang de administratie van de onderneming niet is afgewikkeld, kunt u niet instromen in een particulier schuldhulpverleningstraject en blijven de schulden oplopen.

Aanmelden adviesgesprek

Hulp door Over Rood

Gemeente Velsen werkt samen met de organisatie Over Rood. Zij helpen u met het afwikkelen van de onderneming. Deze hulp is voor inwoners van Gemeente Velsen  gratis. U wordt doorverwezen naar Over Rood door de gemeente Haarlem. 

Meer informatie