De gemeente Velsen wil dat alle Velsense ondernemers succesvol zijn. Daarom biedt de gemeente hulp aan ondernemers. Die hulp gaat niet alleen over wanneer u problematische schulden heeft. U kunt ook terecht met vragen over het ondernemerschap. Hier leest u meer over schuldhulpverlening en een verwijzing naar informatie over bijstand zelfstandigen, coaching en advies en over de hulp die wij bieden, mocht u besluiten te stoppen met ondernemen.  
 

Schuldhulpverlening aan ondernemers

Bent u zzp’er of ondernemer met financiële problemen of hebt u oplopende schulden privé en/of zakelijk? Wij kunnen u helpen en denken graag met u mee om uw situatie te verbeteren. Als ondernemer wilt u uw problemen zelf oplossen maar soms is daarbij hulp nodig. Wacht niet te lang. 

Herkent u zich in de volgende situaties?

  • U heeft achterstand bij de betaling van uw vaste lasten, zoals huur of zorgverzekering.
  • Uw boekhouding is niet op orde en uw belastingaangiften zijn niet op tijd ingediend.
  • U heeft schulden die u niet meer kunt betalen.
  • U wordt voortdurend benaderd door incassobureaus en deurwaarders.
  • Uw schuldeisers dreigen met het aanvragen van uw faillissement. U maakt uw post niet meer open.

Via het formulier 'aanvraag adviesgesprek' brengen wij u in contact met de gemeente Haarlem of een andere instantie die u gratis adviseert.

Voorwaarden

  • U bent inwoner van gemeente Velsen.
  • U bent ondernemer.
  • U neemt actief deel. Uw inzet is nodig voor het slagen.

Gemeente Haarlem voert namens gemeente Velsen schuldhulptrajecten voor ondernemers uit.

Aanvraag adviesgesprek

De ondersteuning vraagt altijd maatwerk. We kijken naar de toekomstperspectieven van uw bedrijf, de levensvatbaarheid en uw administratie. 

Wanneer uw bedrijf levensvatbaar is maar er zijn wel problematische schulden dan komt het bedrijf in aanmerking voor een schuldhulpverleningstraject via de gemeente Haarlem. Dat heet een minnelijk schuldhulpverleningstraject.

Hoe ziet het traject schuldhulpverlening er uit?

1. Het adviesgesprek door de gemeente Haarlem

Alles begint met een gesprek. U legt de situatie aan ons uit. Aan het einde van het gesprek hebben wij een beeld van uw situatie. We bespreken welke stappen nodig zijn om een oplossing voor de schulden te realiseren. 

2. Vervolgtraject

Het kan zijn dat wij u verwijzen naar samenwerkende organisaties zoals OverRood, voor bijvoorbeeld het op orde brengen van uw administratie, boekhouding etc.

Aan de hand van uw inkomsten en uitgaven berekenen we wat u kunt betalen aan de schuldeisers. Daarna kiezen we het juiste traject om met uw schuldeneisers tot een oplossing te komen.

Wettelijke mogelijkheden

Wanneer het minnelijke schuldhulpverleningstraject niet mogelijk blijkt, dan worden de wettelijke mogelijkheden, zoals een dwangakkoord of Wet schuldsanering natuurlijke personen (in het kort Wsnp-traject), onderzocht en ingezet. 

Lees meer over de wettelijke mogelijkheden op Kamer van Koophandel

 

Bijstand voor zelfstandigen Bbz

Heeft u een eigen bedrijf en tijdelijk financiële problemen? Bent u net gestart en kunt u daar nog niet van rondkomen, of moet u stoppen met uw eigen bedrijf? Misschien heeft u recht op Bijstand voor zelfstandigen. Dit is een uitkering of bedrijfskapitaal via de Bbz-regeling. In een gesprek bespreken we de mogelijkheden. Gemeente Haarlem voert ook namens Gemeente Velsen het besluit Bijstand voor zelfstandigen (Bbz) uit.

Lees meer over financiële ondersteuning aan ondernemers

 

Coaching voor ondernemers en zzp'ers

Is er (nog) geen sprake van schulden maar kunt u wel advies gebruiken? Bijvoorbeeld bij het op orde krijgen van privé en/of zakelijke geldzaken en de administratie? Of heeft u vragen over het ondernemerschap? We werken samen met Over Rood en Ondernemersklankbord. Beide organisaties koppelen u aan een vrijwilliger. Alle vrijwilligers hebben relevante ervaring, bijvoorbeeld als zelfstandig ondernemer, directeur, operationeel manager of bedrijfsleider. 

Lees meer over coaching voor ondernemers en zzp'ers

 

Hulp bij stoppen onderneming

Blijven uw schulden oplopen en is uw bedrijf niet meer levensvatbaar? Dan moet u de afweging maken of u doorgaat of stopt met uw onderneming.

Lees meer over hulp bij stoppen onderneming

 

Meer informatie