Soms komen zelfstandigen (tijdelijk) in financiële problemen die het voortbestaan van hun bedrijf bedreigen. In bepaalde gevallen kunnen zij dan een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De gemeente voert deze regeling uit en kan de ondernemer ondersteuning bieden.

Voor wie is het?

Verschillende zelfstandigen kunnen een beroep doen op het Bbz. Het gaat om de volgende groepen:

  • Mensen die vanuit een uitkeringssituatie een eigen bedrijf willen beginnen (starters).
  • Mensen met een eigen bedrijf die met tijdelijke financiële problemen te maken krijgen of langdurig een laag inkomen hebben.
  • Mensen met een bestaand eigen bedrijf die arbeidsongeschikt zijn geworden. In afwachting van de beslissing op een aanvraag op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (Waz) kan het bedrijf dan nog in stand worden gehouden.
  • Mensen van 55 jaar en ouder die tenminste 10 jaar een eigen bedrijf hebben en die een inkomen beneden het sociaal minimum hebben.
  • Mensen die het eigen bedrijf moeten beëindigen.

 

Kijk voor meer informatie op dloket.velsen.nl/bijstandzelfstandigen.