De vastgestelde beleidsdocumenten van de gemeente Velsen die betrekking hebben op 'Ondernemen in Velsen' kunt u hier raadplegen.

Het beleid van de gemeente Velsen wordt vastgesteld door de gemeenteraad.

Namens de bevolking controleert de gemeenteraad of het college van burgemeester en wethouders een goede uitvoering geeft aan de aan hen gevraagde beleidstaken.

De vastgestelde beleidsdocumenten van de gemeente Velsen die betrekking hebben op 'Ondernemen in Velsen' kunt u hier raadplegen.

Naast de vastgestelde beleidsdocumenten, is er ook nog beleid in ontwikkeling. Beleid in ontwikkeling dat betrekking heeft op 'Ondernemen in Velsen' kunt u hieronder raadplegen.

Beleid in ontwikkeling

Concept Regionale Structuurvisie Detailhandel IJmond

De gemeente Velsen stelt samen met de gemeenten Beverwijk en Heemskerk een regionale detailhandelsvisie voor de IJmond op. Het concept van deze visie wordt nu aan de provincie voor advies voorgelegd. Op 1 februari wordt er ook een regionale stakeholderbijeenkomst georganiseerd waarin de conceptvisie wordt gepresenteerd en besproken met winkeliers, winkelierverenigingen en brancheorganisaties.