Het RPC (Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing) is een regionaal samenwerkingsverband van partijen uit de publieke en private sector die samen aan een veilig en gezond ondernemersklimaat werken. Het RPC Kennemerland bestaat o.a. uit de gemeenten in de regio, Kamer van Koophandel Amsterdam, MKB Noord-Holland (Midden- en Kleinbedrijf Noord-Holland), Justitie, Politie, VNO-NCW West (Verbond van Nederlandse Ondernemingen en het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond), Brandweer en KHN (Koninklijke Horeca Nederland).

Winkeliers in de gemeente Velsen kunnen deelnemen aan activiteiten om de veiligheid in en om hun bedrijf te behouden en te verbeteren. Overige ondernemers kunnen hier later ook aan deelnemen. In het programma ‘Veilig Ondernemen Velsen’ werken winkeliers- en ondernemersverenigingen en het RPC samen om criminaliteit te (blijven) weren. Het doel is de veiligheid van het winkelgebied en het winkelend publiek te vergroten. Dit programma bestaat onder andere uit overvaltrainingen, waar winkeliers uit de gemeente Velsen gratis aan kunnen deelnemen. Tijdens de cursus leren ze hoe om te gaan met een winkeloverval en hoe een mogelijke overval te voorkomen. Het programma kan tevens bijdragen aan de economische omstandigheden van de winkeliers, want een veilig en prettig winkelgebied trekt meer klanten.

Gratis RPC account

Met het (gratis) RPC account krijgen de ondernemers onder andere toegang tot de veelplegersdatabase. Dit is een gedeelte van de website van het RPC, waarop foto’s staan van alle veelplegers in de regio. Een veelpleger is iemand die voor minimaal tien delicten is veroordeeld, waarvan vijf in de afgelopen twee jaar. Er zijn politiefoto’s van de veelplegers en er wordt vermeld voor welk soort criminaliteit de persoon verantwoordelijk is. Door potentiële daders te herkennen, kunnen ondernemers mogelijk onveilige situaties voorkomen. Voor het raadplegen van de lijst van veelplegers dienen de ondernemers in het bezit te zijn van een account.

Naast de veelplegers biedt het RPC ook andere interessante onderwerpen op haar website aan. Zoals de Scorekaart Veilig Ondernemen waar men per gebied kunt zien hoe het met de criminaliteit is gesteld. Ook de Keurmerken Veilig Ondernemen komen ruim aan bod. Het RPC stelt haar deskundigheid op het gebied van criminaliteitsbestrijding op verzoek beschikbaar stellen aan de Velsense ondernemers door met praktische tips te komen.

Geïnteresseerde ondernemers kunnen zich aanmelden voor de overvaltraining en/of een gratis RPC-account door een e-mail te sturen via de website www.rpckennemerland.nl.

Extra informatie