Wat is open data?

Open data bestaat uit bronnen van onbewerkte overheidsinformatie die aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De data zijn openbaar.
  • Er berust geen auteursrecht of andere rechten van derden op.
  • De data zijn bekostigd uit publieke middelen, beschikbaar gesteld voor de uitvoering van die taak.
  • De data voldoen bij voorkeur aan ‘open standaarden’ (geen barrières voor het gebruik door ICT-gebruikers of door ICT-aanbieders).
  • Open data is bij voorkeur computer-leesbaar.

Door data open te stellen kunnen derden toepassingen maken om de gegevens te ontsluiten. Voorbeelden van toepassingen die gebruik maken van open data zijn weerapps en reisplanners die open OV-data gebruiken.

De gemeente Velsen stelt zelf niet de gegevens beschikbaar die al via andere kanalen beschikbaar gesteld worden. Een overzicht van de gegevens die de gemeente zelf openstelt is op deze pagina te vinden.

Hieronder staat een overzicht van de gegevens die de gemeente via andere sites beschikbaar stelt.

Kijk op http://data.overheid.nl voor meer informatie.

Landelijke portalen
Omschrijving Website
Overheid wetten.overheid.nl
Ruimtelijke plannen www.ruimtelijkeplannen.nl
Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) https://bagviewer.kadaster.nl
Omgevingsvergunningen www.omgevingsloket.nl
Centraal Bureau voor de Statistiek statline.cbs.nl
Risicogevoelige objecten www.risicokaart.nl
Landelijk register kinderopvang www.landelijkregisterkinderopvang.nl
Vacatures en stageplaatsen www.gemeentebanen.nl
Vastgoedgegevens www.dataland.nl
Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK) www.pdok.nl
Nationaal Georegister www.nationaalgeoregister.nl
WOZ waardes woningen www.wozwaardeloket.nl

 

Regionale websites
Omschrijving Website
Noordhollands Archief www.noordhollandsarchief.org

 

Uitvoerende diensten
Omschrijving Website
HVC inzameling (voorheen ReinUnie) www.hvcinzameling.nl
Milieudienst IJmond www.milieudienst-ijmond.nl

 

Aan Velsen gelieerde websites
Omschrijving Website
Sportloket www.sportloketvelsen.nl
Toerisme Velsen www.ijmuiden.nl
Digitale gemeentegids lokaaltotaal.nl/gidsen/velsen