Duurzaamheid en innovatie

Velsen is een gemeente waar ongekende krachten op het gebied van zee, wind, zon en industrie samen komen. Dit biedt mogelijkheden in een tijd waar het energie en grondstoffen vraagstuk één van de grootste uitdagingen van onze tijd is. Nieuwe bronnen van energie en efficiënter gebruik van bestaande bronnen zijn nodig om ons economisch te kunnen blijven ontwikkelen. In Velsen zijn veel mogelijkheden, zoals in de windenergie, om in deze energietransitie voorop te lopen. Met het klimaatprogramma Velsen, stad van zon, zee en wind spelen we op de kortere termijn al in op deze veranderingen. Verdere uitvoer van het programma behoort tot de doelstellingen.

Wat willen we bereiken in 2016?

Energie efficiency

  • Stimuleren van mogelijkheden tot energiebesparing in industrie door innovatie (relatie met IJmond, innovatieve regio).
  • Onderzoek naar de mogelijkheden van restwarmte.

Energiebesparing

  • Energiebesparing in bestaande huishoudens bevorderen.
  • Energiezuinige nieuwbouw stimuleren.

Groene energie

  • Ruimte en mogelijkheden bieden voor windenergiebedrijven.
  • De regio IJmond profileren als regio met veel potentie voor windenergie.
  • Onderzoek naar de mogelijkheden van andere manieren van energiewinning zoals getijdenstroom en biomassa.
  • Stimuleren van gebruik zonne-energie.