De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) verzorgt sinds 1 januari 2021 de invordering en kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. De BSGR is daarbij het aanspreekpunt voor uw vragen over de gemeentelijke belastingen.

 

WOZ-waarde

Miniatuur huisje op rekenmachine

De Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR) bepaalt de waarde van uw huis, gebouw, perceel of grond.
Lees meer over de WOZ-waarde

Onroerendezaakbelasting OZB

Onroerendezaakbelasting (OZB) regelt u met de BSGR.

Lees meer over Onroerendezaakbelasting (OZB)

Rioolheffing

U betaalt aan de BSGR rioolheffing voor de aanleg en onderhoud van het riool.

Lees meer over rioolheffing

Afvalstoffenheffing

U betaalt afvalstoffenheffing aan de BSGR.

Lees meer over afvalstoffenheffing

Toeristenbelasting

Toerisme- & Recreatiebeleid

Een eigenaar van een hotel, pension, camping of andere overnachtingsmogelijkheid betaalt toeristenbelasting.

Lees meer over toeristenbelasting

Watertoeristenbelasting

Verhuurt u uw vaartuig of woonboot dan betaalt u watertoeristenbelasting.

Lees meer over watertoeristenbelasting

Precariobelasting

U betaalt precariobelasting voor het gebruik van gemeentegrond.

Lees meer over precariobelasting

Parkeerbelasting

Als u geen of te weinig parkeergeld betaalt dan krijgt u een parkeerbon.

Lees meer over Parkeerbon naheffingsaanslag parkeerbelasting

Belasting betalen

Bezwaar en beroep belastingen

Belastingverordeningen en BIZ

Overzicht leges en belastingverordeningen per onderwerp.

Lees meer over alle belastingverordeningen