De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) verzorgt de invordering en kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen voor de gemeente Velsen. Ook behandelt de BSGR de bezwaarschriften. De BSGR is dus het aanspreekpunt voor uw vragen over de gemeentelijke belastingen en de waterschapsbelasting.

Onvolledige aanslag gemeentelijke belastingen

Helaas hebben eind april of begin mei inwoners van gemeente Velsen een onvolledige gemeentelijke belastingaanslag ontvangen van Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR).

Samen met BSGR hebben we dit uitgezocht. Lees meer informatie in het laatste nieuwsbericht van 4 mei 2022 Oorzaak onvolledige aanslagen gemeentelijke belastingen.

Gemeente- en waterschapsbelasting

U ontvangt van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland 1 belastingaanslag voor de gemeente- en waterschapsbelasting.

Huishoudens in Velsen-Noord ontvangen 2 belastingaanvragen: 1 van de BSGR en 1 van het waterschap Hollands Noorderkwartier.

Onderstaande links brengen u naar de juiste informatie op de website van de BSGR:

Lees meer over de Tarieven Velsen 2022 en de Belastingverordeningen Velsen 2022 op de website bsgr.nl.

Betalen belastingen

In termijnen betalen, via iDeal, zelf overmaken, betalingsregeling en betaal op tijd.

Lees meer over betalen bij de BSGR

Belastingen bezwaar en beroep

Geld

Bezwaar maken, uitstel van betaling, indienen bezwaarschrift, uitspraak en beroep.

Lees meer over Bezwaar en Beroep indienen bij de BSGR

Kwijtschelding belastingen

Geen geld op zak hebben

Kunt u uw gemeentelijke belastingaanslag niet betalen? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen.

Lees meer over kwijtschelding belastingen aanvragen bij de BSGR

Belastingverordeningen en BIZ

Overzicht leges en belastingverordeningen per onderwerp.

Lees meer over alle belastingverordeningen op de website van BSGR