WOZ-loket

Wilt u weten welke gegevens van uw onroerende zaak worden gebruikt voor het bepalen van de WOZ-waarde? Dat kan nu online.
Lees verder over WOZ loket

Betalingen

Gemeentelijke belastingen

De tarieven voor de gemeentelijke belastingen worden jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld.

Bezwaar tegen aanslag/verzamelbiljet

Als u het niet eens bent met een aanslag- c.q. verzamelbiljet, dan kunt u uitsluitend schriftelijk bezwaar maken binnen zes weken na dagtekening van uw aanslag- c.q. verzamelbiljet.

Verordeningen en regelingen

Per 1 maart 2015 ziet de omgeving van de Regelingenbank er anders uit.