Onder de pannen

07 november 2023
Actueel nieuws

Steeds meer inwoners komen door de huidige woningnood na een scheiding of faillissement in de knel. Om deze groep te helpen, heeft gemeente Velsen zich aangesloten bij 'Onder de Pannen'. Een project waar Velsenaren een kamer of verdieping verhuren aan iemand die tijdelijk geen onderkomen heeft.

Iedere Velsenaar met een woning kan zich bij de Onder de Pannen aanmelden als verhuurder. Ook als u een sociale huurwoning heeft. Wanneer u een uitkering of toeslagen ontvangt, wordt u hierop niet gekort. Uw deelname brengt voordelen met zich mee:

  • U verdient als verhuurder wat bij.
  • U helpt een woningzoekende maximaal 1 jaar.
  • De huurder kan in alle rust een nieuwe woning zoeken.

Screening en matching vooraf

Onder de Pannen werkt puur praktisch: een onderkomen vinden voor iemand die plotseling op straat staat. Een eigen woonplek voor een jaar; weg uit de acute stress, om rust en ritme terug te vinden.

Om te zorgen dat de tijdelijke huisvesting zonder problemen verloopt, zorgt Onder de Pannen vooraf voor een goede screening en matching van huurder en verhuurder.

Begeleiding

Daarnaast biedt het project begeleiding aan de huurders bij de zoektocht naar
permanente woonruimte. Want na een jaar stopt het Onder de Pannen-contract. De verhuurder van de kamer kan ook altijd een beroep doen op Onder de Pannen, met administratieve vragen en met vragen over het samenwonen.

Aanmelden

Wanneer u een kamer over heeft en u wilt deze verhuren, dan kunt u zich aanmelden via onderdepannen.nl.  Meer informatie is te vinden op kamerverhuur of hospitaverhuur

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.