Start werkzaamheden 25 maart 2019

Maandag 25 maart 2019 start aannemer Kreeft Infra BV in opdracht van de gemeente Velsen met rioolwerkzaamheden en het herinrichten van de Spaarnestraat, Maasstraat en Merwedestraat. De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd en duren tot half mei 2020. Deze datum is onder voorbehoud van de weersomstandigheden. Direct omwonenden hebben onderstaande bewonersbrief ontvangen met belangrijke informatie voor de werkzaamheden.

PDFBewonersbrief werkzaamheden omgeving KPN

 

Te kappen bomen 24 januari 2019

Ter voorbereiding op de herinrichting worden op donderdag 24 januari a.s. de bomen in de Spaarnestraat gekapt. De bomen worden nu alvast gekapt, vanwege het aankomende broedseizoen voor vogels en omdat de bomen nu nog niet in blad staan. Voor de veiligheid worden afzettingen geplaatst en kan er rondom de bomen niet geparkeerd worden. Dit wordt van tevoren aangekondigd met bebording.

Meer informatie over de planning van de werkzaamheden vindt u in de projectenkaart op de startpagina onder de knop Werk in uitvoering.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Holland.

 

Definitief ontwerp juli 2018

Het college van Burgemeester en wethouders heeft het definitief ontwerp en de inspraakrapportage van het project Herinrichting omgeving KPN locatie vastgesteld. Onderstaand vind u het definitief ontwerp en de inspraakrapportage.

PDFDefinitief ontwerp KPN locatie aan de Lange Nieuwstraat

PDFDefinitief ontwerp KPN locatie aan de Heerenduinweg

PDFInspraakrapportage omgeving KPN locatie

 

Herinrichtingsplannen mei 2018

De gemeente wil u graag informeren over de plannen om de Spaarnestraat en de Merwedestraat opnieuw in te richten. Het riool moet worden vervangen en omdat de straten worden opengebroken is dit hiervoor een goed moment.

Tijdens de inspraakperiode van 21 mei tot 2 juli kunt u reageren op het ontwerp. Er wordt ook een inloopbijeenkomst georganiseerd waar u het ontwerp kunt inzien en vragen kunt stellen:

Datum & tijd

Op woensdag 30 mei 2018
Van 17:00-19:00 uur
In de Burgerzaal op het gemeentehuis (ingang bij plein 1945)
Dudokplein 1, IJmuiden

Inzien plannen

De plannen zijn ook in te zien aan de balie op het gemeentehuis. Voor vragen of een reactie op het ontwerp kunt u contact opnemen met de heer T. Lesterhuis via het algemene telefoonnummer 14 0255 of per e-mail via info@velsen.nl o.v.v. inspraak herinrichting omgeving KPN locatie.

Inspraakrapportage

Na de inspraakperiode worden alle schriftelijke reacties voorzien van antwoord en verwerkt in een inspraakrapportage. Het ontwerp wordt, indien nodig, aangepast en vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

Documenten