Uitvoering Visie op Velsen krijgt extra impulsen

Samen met inwoners, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en andere overheden is in 2011 de Visie op Velsen 2025 ’Kennisrijk Werken in Velsen’ opgesteld.

Lees meerover Uitvoering Visie op Velsen krijgt extra impulsen

Kennistafel Wonen, Welzijn en Zorg

Steeds meer ouderen blijven thuis wonen en hebben behoefte aan zorg. De overheid verwacht veel van de participatiesamenleving. En verzorgingshuizen komen leeg te staan.

Lees meerover Kennistafel Wonen, Welzijn en Zorg

Financieringsafspraken zeesluis IJmuiden

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam hebben een bestuursovereenkomst getekend voor de versnelde aanleg van de nieuwe grote zeesluis in IJ

Lees meerover Financieringsafspraken zeesluis IJmuiden

Woonvisie naar de raad

Het college heeft een nieuwe woonvisie opgesteld.

Lees meerover Woonvisie naar de raad

Uitkomsten Burgerpanel Woonvisie 2025

De gemeente Velsen is bezig met een ‘Visie op wonen 2025’ - moeten er bijvoorbeeld meer woningen komen voor jongeren of voor ouderen.

Lees meerover Uitkomsten Burgerpanel Woonvisie 2025

Burgeronderzoek

Hoe fijn is het om in Velsen te wonen? Hoe goed zorgt de gemeente voor uw woon- en leefomgeving? Kunt u de deur uit, aan activiteiten meedoen, anderen ontmoeten? 

Lees meerover Burgeronderzoek

Infopagina 31 mei 2019

Lees meerover Infopagina 31 mei 2019

Doe mee met de Kindermonitor

Heeft u ook een uitnodiging gehad voor de Kindermonitor? Op 8 maart viel bij een grote groep ouders in regio Kennemerland een uitnodiging op de deurmat.

Lees meerover Doe mee met de Kindermonitor

Mobiel stembureau: locaties en tijden

De burgemeester van Velsen maakt bekend, dat voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Velsen op woensdag 21 maart 2018 gebruik zal worden gemaakt van een mobiel stembureau.

Lees meerover Mobiel stembureau: locaties en tijden

Informatieavond 19 april voor hoogbouwwoningen Driehuis, Santpoort-Noord en Santpoort-Zuid

Woont u in een hoogbouwwoning in Driehuis, Santpoort-Noord of Santpoort-Zuid?

Lees meerover Informatieavond 19 april voor hoogbouwwoningen Driehuis, Santpoort-Noord en Santpoort-Zuid