Bedrijfscontinuïteit is: de voortgang van de organisatie veilig stellen. Daar stelt de gemeente Velsen hoge eisen aan. De wettelijke eisen moeten garanderen dat de Basisregistratie Personen (BRP) binnen 48 uur na een calamiteit – zoals het afbranden van het raadshuis – weer volledig in werking is. Als het gemeentehuis verloren gaat door een calamiteit worden de belangrijkste systemen op een andere plek, ‘de uitwijklocatie’, zo snel mogelijk weer opgebouwd.

Jaarlijks voert de gemeente een ‘uitwijktest’ uit. Daarbij kijkt de gemeente of het lukt om binnen 48 uur een werkende omgeving te hebben staan. En of ze tijdens en direct na een calamiteit genoeg heeft aan de herstelde systemen. Vanwege deze jaarlijkse uitwijktest is het op vrijdag 19 juli de hele dag en vrijdag 26 juli vanaf 14.00 uur niet mogelijk om een afspraak te maken met Burgerzaken.