Nieuwe opvanglocatie asielzoekers

In Velsen hebben we gedurende ruim een half jaar zo’n 1.000 vluchtelingen opgevangen op het opvangschip in Velsen-Noord. Zo droeg Velsen bij aan een oplossing voor de landelijke opvangcrisis. Het opvangschip in Velsen-Noord, de Silja Europa, moet binnenkort vertrekken.

Het college heeft aangegeven om voor een deel van de vluchtelingen die inmiddels binding hebben met de regio op zoek te gaan naar een andere opvanglocatie. We kijken hierbij naar opvang op een ander, kleiner schip.  

Opvang regio gebonden vluchtelingen

De bedoeling is dat dit schip het nieuwe onderkomen wordt van een deel van de vluchtelingen die nu op de Silja Europa verblijven. Het gaat voor het grootste deel om gezinnen met kinderen die naar school gaan. En volwassenen die via Techport een stage volgen. Er zijn 2 redenen voor deze keuze.

1. Vastigheid voor kinderen

Veel kinderen op de Silja Europa zijn al op meerdere andere (nood)opvanglocaties in het land opgevangen tot ze naar Velsen kwamen. Zij moesten vaak verhuizen, en dus ook elke keer van school wisselen. Ook zijn er kinderen die eerder niet naar school gingen, omdat dat niet kon in de regio waar zij werden opgevangen. De kinderen gaan nu al langere tijd naar school in onze regio. Het is voor hun welzijn en ontwikkeling belangrijk dat zij het onderwijs hier kunnen blijven volgen. Ook is het voor kinderen niet goed om in korte tijd zo vaak te moeten verhuizen, zonder dat ze weten waar ze elke keer naartoe gaan. 

2. Arbeidsmarkt

De vluchtelingen die stage lopen bij technische bedrijven bereiden zich zo voor op de arbeidsmarkt. De technische sector in Velsen heeft personeel nodig. Het is daarom belangrijk dat de mensen die nu stagelopen dit kunnen blijven doen.

Voorbereiden op taakstelling

We hebben op dit moment te maken met een opvangcrisis in Nederland. Er zijn te weinig opvangplekken beschikbaar. We hebben met elkaar afgesproken dat elke gemeente zijn steentje moet bijdragen gebaseerd op het aantal inwoners van de gemeente. Door nu opvangplekken te realiseren nemen we onze verantwoordelijkheid. Daarnaast is er een wet in de maak die gemeenten verplicht om vluchtelingen op te vangen: de spreidingswet. Deze wet regelt dat elke gemeente verplicht is om een bepaald aantal vluchtelingen op te vangen (een taakstelling). Als wij dit nu goed organiseren worden we straks niet verplicht om dit in korte tijd te doen. Wanneer een gemeente zelf geen plek kiest voor de opvang van asielzoekers, kan het Rijk een plek aanwijzen. Dat kan ook op het land zijn, op plekken die eigenlijk bestemd zijn voor woningbouw. Daarom heeft opvang op water de voorkeur van het college.

Mogelijke locatie

Gemeente Velsen onderzocht of er een klein zeecruiseschip kan komen te liggen voor de opvang van vluchtelingen aan de Cruisekade aan het Sluisplein in IJmuiden. De vraag was of het mogelijk is om dit schip langdurig en veilig aan de kade aan te meren. Na onderzoek is gebleken dat dit niet haalbaar is. Het college zet zich, volgens de wens van de raad, in om voor de vluchtelingen met binding een opvanglocatie te vinden. Nu de locatie Cruisekade afvalt, blijven er twee alternatieven op water over voor de langere termijn. Daarnaast kijken we naar locaties op land. Het college gaat hierover met de raad in gesprek.

Planning en inspraak

We weten nog niet zeker op welke locatie wij vluchtelingen gaan opvangen. Hierover gaat het college in gesprek met de raad. We hopen daar binnen een aantal weken een antwoord op te hebben. Zodra wij dit weten nodigen we de omwonenden uit voor een bijeenkomst.

Het doel van de bijeenkomst is om het te hebben over hoe we de opvang van vluchtelingen goed kunnen invullen. Bijvoorbeeld als het gaat over de verkeerssituatie, de omgeving en de veiligheid. We leggen dan tijdens de bijeenkomst meer uit over de plannen en u kunt vragen stellen en ideeën meegeven.  

Contact

Wilt u nu alvast uw vragen en/of opmerkingen delen? Mail ons dan via opvang@velsen.nl.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.