Nieuwe afvalpas

14 december 2022
Actueel nieuws
afvalpas bij de restcontainer

Alleen huishoudens van Velsen die gebruik maken van de ondergrondse container voor hun restafval hebben via de post een nieuwe afvalpas ontvangen van HVC. U kunt vanaf 15 december 2022 alleen nog maar uw nieuwe afvalpas gebruiken voor het openen van ondergrondse containers voor restafval, andere afvalcontainers met toegangscontrole en voor de toegang tot het afvalbrengstation. Inwoners die dit jaar al een nieuwe afvalpas hebben ontvangen, kunnen deze blijven gebruiken en ontvangen geen nieuwe. Huishoudens die een restafvalbak aan huis hebben, ontvangen geen nieuwe afvalpas. U kunt uw huidige pas blijven gebruiken voor de toegang tot het afvalbrengstation. 

In uw afvalpas zit een chip die vanaf 1 januari 2023 de dag en tijd registreert waarop u de restafvalcontainer opent. Die gegevens heeft HVC nodig om bij te houden hoe vaak u restafval heeft aangeboden. Uw afval wordt alleen geregistreerd als u de klep van de container helemaal op en neer beweegt.

De folder die bij de brief zit, is ook verkrijgbaar in het Arabisch, Engels en Pools. Deze kan worden opgehaald  in de publiekshal van het gemeentehuis bij Burgerzaken op werkdagen van 8.00 tot 16.00 uur of aangevraagd worden via info@velsen.nl.

Heeft u nog vragen over uw nieuwe afvalpas, het recycle-tarief of over afval scheiden? Dan kunt u bellen met de klantenservice van HVC op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur, telefoonnummer 0800 0700.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.