Nauwere IJmond-samenwerking jeugdoverlast en -criminaliteit

09 maart 2023
Actueel nieuws
Partners jeugdconvenant

De burgemeesters van de gemeenten Heemskerk, Beverwijk, Uitgeest en Velsen, politie basisteam IJmond en het Openbaar Ministerie verstevigen de samenwerking in het tegengaan van jeugdoverlast en -criminaliteit. Samen met diverse partners als Halt, Centrum voor jeugd en gezin en welzijnsorganisaties hebben zij twee jeugdconvenanten ondertekend. Met deze ondertekening wordt het startschot gegeven voor een nog nauwere samenwerking. En het verder terugbrengen van problematisch (groeps)gedrag onder jongeren.

Samenwerking

De afspraken ‘integrale groepsaanpak jeugd’ en ‘persoonsgebonden aanpak jeugd’ verstevigen de IJmondiale samenwerking in de aanpak van overlast en criminaliteit. De samenwerking is van belang, want jongeren houden zich niet aan gemeentegrenzen. Zij gaan in veel gevallen naar school in een andere gemeente dan waar ze wonen en hebben vrienden in de gehele regio. Mogelijke jeugdoverlast en -criminaliteit heeft hierdoor betrekking op de gehele regio en niet binnen 1 gemeente.

Door deze afspraken kunnen we jongeren beter helpen, meer perspectief bieden en de samenleving veiliger maken.

Aanpak afstemmen

De samenwerking tussen de verschillende partijen maakt het mogelijk dat de partners in de veiligheidsketen onderling hun aanpak op elkaar kunnen afstemmen. Daar waar voorheen hulp, zorg, strafrechtelijke- of bestuursrechtelijke aanpak door elke partij afzonderlijk werd geboden, wordt deze nu op elkaar afgestemd.

Privacy

De samenwerking betekent niet dat er direct informatie over jongeren wordt uitgewisseld tussen de partners. Dit gebeurt alleen als er een groepsaanpak of een persoonsgebonden aanpak start. Wanneer dit het geval is worden de betrokken jongeren en hun ouders/verzorgers hierover geïnformeerd. In de afspraken zijn de verantwoordelijkheden van alle organisaties benoemd. Net als de wijze van samenwerking en in welke situaties informatie met elkaar gedeeld mag worden.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.