De samenwerkende overheden in de Metropoolregio Amsterdam hebben concrete afspraken gemaakt om de regio te verduurzamen. Gedeputeerden en wethouders van de grootste economische regio van ons land willen met deze afspraken een impuls geven aan een duurzaam herstel uit de coronacrisis. Gemeente Velsen ondertekende 4 van de 5 afspraken.

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) is het samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 32 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam. Tijdens de MRA Duurzaamheid Top 2021 op vrijdag 15 oktober, in het hart van de Week van de Duurzaamheid, stonden de Green Deal Houtbouw, de Green Deal Textiel en de Green Deal Fiets op de agenda. De bestuurders spraken zich nadrukkelijk uit voor het volgen van een groene koers.

Voor elk van deze Green Deals wordt een ‘coalition of the willing’ gevormd. Deze commiteert zich om samen met bedrijven en andere stakeholders op de drie fronten aan de slag te gaan.

Green Deal Textiel

De Green Deal Textiel gaat helpen om een duurzame verwerking van ingezameld textiel in MRA-verband verder vorm te geven. In Velsen wordt jaarlijks al zo’n 7 kg textiel per inwoner ingezameld. Een andere afspraak uit de Green Deal Textiel richt zich op het stimuleren van de circulaire inkoop van bedrijfskleding. Gezien de slagkracht van alle MRA-deelnemers kan hier een impuls voor het hele land van uitgaan.  

Green Deal Fiets

De MRA wil zich verder ontwikkelen tot een fietsmetropool. De bestuurders willen fors investeren in het stimuleren van het fietsgebruik. De regio moet worden verrijkt met een netwerk van fietsservicepunten. Ook moet het stimuleren van duurzaam woon-werkverkeer via de fiets een veel nadrukkelijker plaats krijgen in de arbeidsvoorwaarden van grote bedrijven en instellingen binnen de MRA. Velsen is hier al volop mee bezig. Binnen het programma IJmond Bereikbaar werken de gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Velsen, Omgevingsdienst IJmond en het bedrijfsleven samen aan slimme en duurzame mobiliteit. Zo stimuleert IJmond bereikbaar via werkgevers om medewerkers minder, buiten de spits en met schoner vervoer te laten reizen.

Green Deal Houtbouw

In het oog springt het voornemen om vanaf 2025 alle nieuwbouw in de MRA voor minimaal 20% met hout en biobased materialen uit te voeren. Grootschalige toepassing bevindt zich in een pioniersfase. Velsen volgt de ontwikkelingen en sluit mogelijk later alsnog aan bij deze Greendeal.

Andere afspraken

Behalve via de Green Deals is ook langs andere wegen het kompas op duurzaam gericht. Zo moet de afspraak over plastic er ook voor Velsen op termijn toe leiden dat er een verbod komt op wegwerpplastic in winkels en evenementen. Hergebruik van plastic krijgt een impuls door te kiezen voor straatmeubilair dat is gemaakt van gerecycled plastic.

Tot slot hebben de bestuurders een in 2018 gemaakte afspraak  opnieuw bevestigd om binnen de eigen provincies en gemeenten over te stappen op duurzaam inkopen. Voor Velsen is dit een bevestiging van wat de gemeente al doet. Zo zijn de koffiebekers gemaakt van het oud papier dat de gemeente inlevert, staan er refurbished (oude producten vernieuwen) koffiemachines in het gemeentehuis en koopt de gemeente alleen nog circulair meubilair. Ook kijkt Velsen welke elektrische voertuigen geschikt zijn voor het werk in de gemeente.

Sebastian Dinjens, wethouder klimaat en duurzaamheid van gemeente Velsen, staat vierkant achter de nieuwe duurzame weg die de metropoolregio nu inslaat. 'Ook in Velsen hebben we grote duurzaamheidsambities. We zijn op weg naar een groen en duurzaam Velsen, waarbij ondernemen en vergroenen elkaar niet in de weg staan, maar juist versterken. Door samen te werken met andere gemeenten en partijen binnen de MRA kunnen we sneller en slimmer verduurzamen, en toewerken naar een circulaire economie.'