Meer waarde uit afval - hoogbouw

We willen in Velsen meer afval gescheiden inzamelen. Vooral groente, fruit en etensresten (GFE) en plastic, blik en drinkpakken (PBD). Dit zijn namelijk grondstoffen die goed hergebruikt kunnen worden. Zo zorgen we ervoor dat er minder afval de oven in gaat. Minder verbranding van afval dus. Dat is weer goed voor het milieu en voor de afvalkosten.

Bewoners van laagbouw hebben al langer verschillende bakken aan huis om hun afval te scheiden. Bij appartementen en flats is dat nog niet voor iedereen mogelijk. We willen het alle bewoners in Velsen makkelijk maken om hun afval te scheiden. Daarom plaatsen we sinds oktober 2021 extra afvalcontainers bij alle hoogbouw in Zeewijk. Zo kunnen deze bewoners ook makkelijk hun afval scheiden. We noemen dat Meer Waarde uit Afval (MWUA).

Verschillende containers voor grondstoffen

Bewoners in Zeewijk hebben enkele brieven gehad over de nieuwe containers. Zij konden reageren op de plannen. In bijgaand rapport kunt u die reacties lezen. Soms hebben we door de reacties dingen veranderd. Maar in sommige gevallen kon dat niet of vonden we dat niet verstandig.

Inspraakreactie containers Zeewijk.pdf

De nieuwe container voor PBD (plastic, blik en drankpakken) en GFE (groente-, fruit- en etensresten) kunnen sinds oktober 2021 gebruikt worden.

Via hvcgroep.nl of de app van HVC kunt u zien welk afval u in welke container moet weggooien.

Plattegronden

Op de plattegrond staat het gebied aangegeven waar in Zeewijk de extra containers zijn geplaatst.

Overzichtskaart containers hoogbouw Zeewijk.pdf

  • Binnen de zwarte lijn de hoogbouwwoningen in Zeewijk die afval kunnen scheiden.
  • De gekleurde bolletjes zijn de nieuwe ondergrondse containers die eerder geplaatst zijn.
  • Het omcirkelde gebied ligt oostelijk van de Orionweg en ten zuiden van de Bellatrixstraat en Groot Helmduin in IJmuiden.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.