We willen in Velsen meer afval gescheiden inzamelen. Vooral groente, fruit en etensresten (GFE) en plastic, blik en drinkpakken (PBD). Dit zijn namelijk grondstoffen die goed hergebruikt kunnen worden. Zo zorgen we ervoor dat er minder afval de oven in gaat. Minder verbranding van afval dus. Dat is weer goed voor het milieu en voor de afvalkosten.

Bewoners van laagbouw hebben al langer verschillende bakken aan huis om hun afval te scheiden. Bij appartementen en flats is dat nog niet voor iedereen mogelijk. We willen het alle bewoners in Velsen makkelijk maken om hun afval te scheiden. Daarom hebben we sinds oktober 2021 extra afvalcontainers bij alle hoogbouw in Zeewijk. Zo kunnen deze bewoners ook makkelijk hun afval scheiden. We noemen dat 'Meer Waarde uit Afval' (MWUA).

Verschillende containers voor grondstoffen

Bewoners in Zeewijk hebben brieven gehad over de nieuwe containers. Zij konden reageren op de plannen. In bijgaand rapport kunt u die reacties lezen. Soms hebben we door de reacties dingen veranderd. Maar in sommige gevallen kon dat niet of vonden we dat niet verstandig.

PDFInspraakreactie containers Zeewijk.pdf

De nieuwe container voor PBD en GFE kunnen vanaf oktober 2021 gebruikt worden.

Via hvcgroep.nl of de app van HVC kunt u zien welk afval u in welke container moet weggooien.

Plattegronden

Op de plattegrond staat het gebied aangegeven waar in Zeewijk de extra containers zijn geplaatst.

PDFOverzichtskaart containers hoogbouw Zeewijk.pdf

  • Binnen de zwarte lijn de hoogbouwwoningen in Zeewijk die afval kunnen scheiden.
  • De gekleurde bolletjes zijn de nieuwe containers die daarvoor geplaatst zijn.
  • Het omcirkelde gebied ligt oostelijk van de Orionweg en ten zuiden van de Bellatrixstraat en Groot Helmduin in IJmuiden