Meer Waarde Uit Afval

Gemeente Velsen kiest voor een duurzame toekomst. Afval scheiden is daarin belangrijk.

Onder de naam ‘Meer Waarde Uit Afval’ is Velsen samen met HVC bezig afvalscheiding te bevorderen. Het doel is om te voldoen aan de landelijke norm van 75% afvalscheiding en maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar.

Meer Waarde Uit Afval bestaat uit maatregelen om bij huishoudens de afvalscheiding te verbeteren. Door afval goed te scheiden, blijven waardevolle grondstoffen behouden waarvan weer nieuwe producten kunnen worden gemaakt.

Maatregelen

De belangrijkste maatregel is dat we afval scheiden zo makkelijk mogelijk maken tegen redelijke kosten. We zijn in 2016 gestart in Santpoort en Velserbroek. Inmiddels hebben bijna alle laagbouwwoningen een oranje rolcontainer voor plastic, blik en drankpakken (PBD) afval.

Het uitgangspunt van Meer Waarde Uit Afval is dat afval scheiden makkelijker wordt. We willen het u makkelijker maken om gft en etensresten, oud papier en plastic, blik en drankpakken (PBD) te scheiden.

Met het recycle-tarief gaat Velsen vanaf 2023 inwoners nog meer stimuleren om hun afval te scheiden. Dan gaat restafval weggooien geld kosten.

Hoogbouw

We willen in Velsen meer afval gescheiden inzamelen, vooral groente, fruit en etensresten (GFE) en plastic, blik en drinkpakken (PBD). Dit zijn namelijk grondstoffen die goed hergebruikt kunnen worden. Zo zorgen we ervoor dat er minder afval de oven in gaat. Minder verbranding van afval dus. Dat is weer goed voor het milieu en voor de afvalkosten.


Bewoners van laagbouw hebben al enige tijd verschillende bakken aan huis om hun afval te scheiden. Bij appartementen en flats is dat nog niet voor iedereen mogelijk. Wij willen het alle bewoners in Velsen makkelijk maken om hun afval te scheiden. Daarom zijn er in Zeewijk extra afvalcontainers geplaatst. Hiermee scheiden bewoners daar ook makkelijk hun afval. We noemen dat Meer Waarde uit Afval (MWUA)

Waar zijn de containers bij mij in de buurt?

Op de pagina velsen.maps.arcis.com vindt u alle afvalcontainers in uw buurt. Indien u hierover vragen hebt, kunt u die stellen via afval@velsen.nl.

Vragen?

Mocht u vragen hebben dan kunt u deze stellen via afval@velsen.nl of kijk op onze pagina veel gestelde vragen over afvalinzameling

Downloads en informatie

Ik wil weten hoe de afvalpas werkt

Aanvragen

U wilt graag een afvalpas aanvragen.
Deze kunt u aanvragen via inzamelkalender.hvcgroep.nl

Hoe werkt het?

  1. Houd de pas tegen de kaartlezer van de inwerpzuil.
  2. Als u een klik hoort, ontgrendelt de klep/trommel.
  3. Open de klep, plaats uw afvalzak in de trommel en sluit de klep.
  4. De zak valt nu in de ondergrondse container.
  5. Vergeet u niet uw afvalpas weer mee te nemen?

Let op:
Maakt u een gaatje in de pas voor bijvoorbeeld een sleutelhanger, dan werkt deze niet meer.

Wat registreert de afvalpas?

De afvalpas registreert geen gegevens of andere informatie. De afvalpas zorgt alleen voor het ontgrendelen van de container.

Hebt u nog vragen?

Neemt contact op met het Klant Contact Centrum van de gemeente via 14 0255. U kunt ook een bericht sturen naar afval@velsen.nl.

Wat gebeurt er met mijn opgehaalde afval?

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.