Sinds dit weekend zijn op Velsengoedbezig.nl meer dan 100 duurzame initiatieven ingediend. Dat betekent dat (op het moment van schrijven) 104 inwoners, bedrijven, ondernemers en organisaties een duurzame actie hebben uitgevoerd die helpt CO2 te besparen.

Ze hebben bijvoorbeeld zonnepanelen neergelegd, hun huis geïsoleerd of zijn elektrisch gaan rijden. 

De initiatieven maken goed zichtbaar wat er allemaal al gebeurt in Velsen. Wethouder Duurzaamheid Sebastian Dinjens: “Het is duidelijk te zien dat Velsenaren echt goed bezig zijn op het gebied van duurzaamheid. Daar ben ik supertrots op. Én er kan natuurlijk nog veel meer. Praat bijvoorbeeld met je buren over je plannen, misschien kunnen jullie elkaar wel helpen. Of kunnen jullie samen verduurzamen, waardoor het goedkoper wordt.”  

Duurzame initiatieven in cijfers

Inwoners uit Velserbroek, IJmuiden en Santpoort-Noord hebben de meeste initiatieven ingediend. Maar als je kijkt naar hoeveel procent van de huishoudens de meeste initiatieven heeft ingediend per plaats, zijn dat Driehuis en Santpoort-Noord. Verder valt op dat de meeste inwoners een initiatief voor zonnepanelen en duurzaam vervoer hebben ingediend.

Aantal duurzame initiatieven per kern
Plaats Exact aantal % per huishouden
IJmuiden 29 0.19 %
Velserbroek 25 0.41 %
Santpoort-Noord 20 0.65 %
Driehuis 10 0.78 %
Velsen-Noord 8 0.32 %
Santpoort-Zuid 6 0.41 %
Velsen-Zuid 4 0.45 %
Niet ingevuld 2  
Totaal 104  

 

Aantal duurzame initiatieven per categorie
Initiatief Aantal
Zonnepanelen 40
Duurzaam vervoer 21
Isoleren 18
Duurzaam verwarmen 11
Vergroenen 4
Anders 7
Niet ingevuld 3
Totaal 104

Uiteraard zijn er nog veel meer duurzame acties uitgevoerd door inwoners die nog niet op de website terug te vinden zijn. We roepen alle inwoners daarom op om hun initiatieven in te dienen op velsengoedbezig.nl. Andere inwoners worden zo geïnspireerd om ook aan de slag te gaan. En met al die initiatieven kunnen we Velsen ook weer extra vergroenen.

 
Bomen planten

Want voor elk duurzaam initiatief dat na januari 2021 is uitgevoerd, planten wij een extra boom in Velsen. In maart is voor de eerste 28 initiatieven al een boom geplant. Voor de rest van de 76 duurzame initiatieven plant gemeente Velsen in het volgende plantseizoen (dat begint in oktober) een boom. 

Lokaal Klimaat Akkoord

Velsen moet, net als de rest van Nederland, in 2030 55% CO2 reduceren om zo de opwarming van de aarde te beperken. Het Lokaal Klimaat Akkoord Duurzaam Velsen heeft als doel de CO2-reductie te versnellen.

Hoe? Door inwoners, ondernemers en organisaties met elkaar te verbinden, bijvoorbeeld via Velsengoedbezig.nl.

Op deze website kan iedereen in Velsen zijn initiatieven indienen die helpen CO2 te besparen. Zo kunnen inwoners zien wat buren (of buurbedrijven) doen om te verduurzamen. En kunnen ze eventueel om hulp vragen bij hun verduurzaming. Daarnaast wordt voor elk initiatief een boom geplant, die weer helpt CO2-uitstoot te compenseren. Deze bomen worden betaald door de supporters van het Lokaal Klimaat Akkoord: Tata Steel, Blok System Supply, Crown van Gelder, Vattenfall en de gemeenteraad van Velsen.