'Uit welke kleine dingen haal je geluk?' Deze vraag las ik vanmorgen op het lipje van mijn theezakje. Ik bewaar mooie herinneringen uit mijn onderwijstijd  aan de theevragen van Picknick.

Mooie gesprekken

Ik gebruikte ze regelmatig tijdens de mentoruren om thema’s bespreekbaar te maken bij de studenten. Dat leidde soms tot luchtige gesprekken en ook regelmatig tot mooie, betekenisvolle gesprekken met de studenten en tussen de studenten onderling.

De kracht van kleine dingen

Vanmorgen dus deze vraag. En ik bleef hier even in hangen. Ja, uit welke kleine dingen haal ik geluk? Daar heb ik wel beelden bij. Tegelijk realiseerde ik me dat dat niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Zeker niet in deze coronatijd. Dan denk ik aan mensen die getroffen zijn door ziekte of verlies. Ondernemers die al maanden moeten overleven en er soms geen gat meer in zien. Jongeren die het samenzijn missen. Kan je dan nog wel genieten van kleine dingen? Ik hoop het en gun het iedereen want het geeft zoveel energie als je even stil kunt staan bij wat er wel goed gaat, ook al is het klein.

Geschonden vertrouwen

Een groep die deze energie zeker kan gebruiken zijn de gedupeerde ouders van de kinderopvangtoeslagaffaire. Zoveel leed en schade is hen aangedaan. Ik kan me voorstellen dat het dan niet eenvoudig is om van kleine dingen te kunnen genieten. Hoe kan ik er aan bijdragen om hier iets in te kunnen betekenen…

Daar had ik gisteren een gesprek over: welke hulp kan onze gemeente bieden. En hoe kunnen we het vertrouwen, in ieder geval in de lokale overheid, weer opbouwen.

Maatwerk

We hebben in Velsen inmiddels een beeld om hoeveel inwoners het gaat en gelukkig is er ook al met een aantal inwoners contact maar ik zou dat graag met iedereen hebben. Om te vertellen dat zij er niet alleen voor staan. Om te vertellen dat ik hun wantrouwen, angst en boosheid begrijp. Om samen te zoeken naar wat helpt om de zorgen te verminderen. Zoals het op orde krijgen van financiële zaken, belangrijke zaken voor de kinderen regelen en ook: ondersteuning om alle nare ervaringen te kunnen verwerken. Hulp bieden die past; maatwerk.

Samen werken aan vertrouwen

Ik hoop van harte dat we met alle ouders in gesprek komen. Zodat we kunnen zeggen: 'U staat er niet alleen voor; het aangedane leed kunnen we niet wegnemen maar we kunnen wel helpen om uw leven weer op de rails te krijgen'.

En zo sta ik dan toch weer te lang na te denken bij mijn eerste kopje thee van de dag.

foto van een kopje thee