Marianne Steijn

Wethouder, 5e locoburgemeester

Portefeuille

 • Openbare ruimte
 • Leefbaarheid en groen
 • Armoedebestrijding
 • Inkomensondersteuning
 • Zorg en welzijn inclusief Wmo, volksgezondheid
 • Facilitaire zaken
 • Dienstverlening

Projecten en Programma’s

 • Duurzaamheid: klimaatadaptatie en -mitigatie
 • Weerbare wijken
 • Transformatie buurthuizen
 • Zorgtransitie
 • Regie sociaal domein

Wijkwethouder

 • IJmuiden-West
 • Santpoort-Noord

Nevenfuncties als collegelid

 • Voorzitter bestuurscommissie publieke gezondheid en maatschappelijke zorg Veiligheidsregio Kennemerland
 • Lid algemeen bestuur IJmond Werkt!
 • Lid algemeen bestuur ReinUnie.

Persvragen

06 36039163 (Kayleigh Lee-On)

Voor dringende persvragen buiten onze kantooruren die absoluut niet kunnen wachten, kunnen alleen journalisten bellen met het piketnummer van team Communicatie: 0255 567442.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.