Lezing Aangehaakt Nederland in Velsen

02 mei 2023
Actueel nieuws
visualisatie met aan de linkerkant het binnenhof en aan de rechterkant het gemeentehuis van velsen met water op de voorgrond.

Het vertrouwen in de overheid staat onder druk. Inwoners keren zich af van de overheid. Ook in Velsen, zo blijkt uit de Atlas van Afgehaakt Nederland. Velsen is één van de vijf gemeenten die in deze Atlas is opgenomen. Sommige inwoners van onze gemeente voelen zich niet meer door de (lokale) overheid vertegenwoordigd. Het college van burgemeester en wethouders van Velsen trekt zich dit aan en vindt het belangrijk om samen te bouwen aan vertrouwen in Velsen.

Lezing en discussie

Daarom organiseren we in de Burgerzaal van het gemeentehuis op donderdag 11 mei van 19.30 tot 22.00 uur de lezing 'Aangehaakt Nederland' met Josse de Voogd als spreker (een van de schrijvers van ‘De Atlas van Afgehaakt Nederland’). Na de lezing is hierover een paneldiscussie waarbij panelleden uit verschillende segmenten van onze gemeenschap met elkaar in gesprek gaan.

Aanmelden

Wilt u deze lezing en paneldiscussie bijwonen? Dan kunt u zich aanmelden via Samenspel.Velsen/Publiekslezing 11 mei Aangehaakt Nederland. Let op: het aantal plaatsen is beperkt, u kunt daarom maximaal 2 personen aanmelden. U ontvangt van ons uiterlijk 8 mei bericht of er een plaats voor u beschikbaar is.

Heeft u geen internet en wilt u wel graag bij deze lezing aanwezig zijn? Bel dan op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur met ons Klant Contact Centrum via 0255 567200.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.