Let op Schoolgaande kinderen

07 mei 2024
Actueel nieuws

In de meivakantie worden er bij 3 basisscholen in IJmuiden schoolzones aangelegd. Een schoolzone is een herkenbare weginrichting waardoor het direct duidelijk wordt dat er een school in de buurt is.

De tekst ‘school’ in de straat en extra borden helpen om weggebruikers te laten zien dat zij bijzonderheden kunnen verwachten. Bijvoorbeeld overstekende kinderen en fietsende kinderen. De weggebruiker wordt hierdoor aangemoedigd om langzamer te rijden en extra voorzichtig te zijn.

Locaties

De bestrating wordt bij de volgende scholen aangepast:

  • Basisscholen De Klipper & De Vuurtoren
  • Het Kompas West onderbouw
  • Franciscusschool & De Boekanier

Na aanpassing van deze zones hebben 11 van de 21 basisscholen een schoolzone.

Bereikbaarheid

De werkzaamheden vinden plaats tijdens de schoolvakantie. Het geeft daardoor weinig overlast voor schoolgaand verkeer. Bij de werkzaamheden staan verkeersmaatregelen en een verkeersregelaar om het verkeer langs om of het werk te leiden. Er wordt per locatie gewerkt en opgeruimd.