Leo Kwant (LGV): Wonen is geen gunst, maar een recht

18 september 2022
Raadscolumn
Fractievoorzitter Leo Kwant van de LGV

Graag stel ik mij aan u voor. Mijn naam is Leo Kwant en ik ben fractievoorzitter bij de lokale politieke partij LGV(Levendig Gezond Velsen). Politiek heeft altijd mijn interesse gehad en nadat ik vele jaren in de Volkshuisvesting heb gewerkt, ben ik vanaf de oprichting in 2005 betrokken bij LGV.

LGV is de lokale partij die dicht bij de inwoners staat en blijft staan. Wij zijn het cement van het Velsense politiek gebouw. Wij zijn verankerd in de Velsense gemeenschap, zijn kleurrijk, vol kennis, proactief en doen niet aan achterkamertjes politiek. LGV zet zich volledig in voor de Velsense inwoner.

Wonen

Mijn grote interesse ligt bij het huisvesten van de inwoners van Velsen. Wat veel mensen zich niet realiseren (ook in de politiek), is dat wonen geen gunst is maar een recht. Iedereen heeft in Nederland recht op een woning. In Nederland is er sprake van woningnood. Ook in Velsen. Dus zal er flink gebouwd moeten worden en daar zal iedereen zich in de politieke arena van bewust moeten zijn. Heilige huisjes zullen daarbij losgelaten moeten te worden. Er kan ook gebouwd worden met behoud van groen, er zal in alle kernen gebouwd moeten worden. Ik ben van mening dat jongeren die nog thuis wonen niet veroordeeld moeten zijn om tot hun 30e jaar bij hun ouders te moeten blijven wonen, omdat er niet genoeg huizen gebouwd worden om deze woningnood op te lossen.

Nieuwe woningen

Op 23 juni 2021 heb ik namens LGV een motie ingediend voor onderzoek naar de mogelijkheden om meer dan 30% sociale huurwoningen op het terrein van Smugglers in Velserbroek te realiseren. Dit ter compensatie van het niet gerealiseerde aantal huurwoningen binnen het bestemmingsplan Hofgeest. Deze motie is met 28 stemmen voor en 5 stemmen tegen aangenomen. 

Het college heeft de motie omarmd en stelt de raad nu voor om op de genoemde locatie 40 tot 50 nieuwe woningen te bouwen. Hoofdzakelijk sociale huur en betaalbare koopwoningen. Hier word ik echt blij van. Dit is een stap in de goede richting. De komende tijd zal ik mij volledig in blijven zetten voor het belang van de Velsense inwoners op allerlei terreinen. U kunt op mij rekenen.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.