Het Innovatiefonds MKB van Gemeente Velsen kan ondernemers helpen met co-financiering van hun innovatieplannen. Een commissie beoordeelt de aanvragen. De leden daarvan zijn nu bekend.

Per 1 september is de beoordelingscommissie Innovatiefonds ingesteld. Er zitten drie deskundigen in, die de gemeente adviseren over ingekomen subsidieaanvragen. De leden weten veel over investeringsprojecten en innovaties en brengen de nodige technische, financiële en commerciële kennis, expertise en ervaring met zich mee. Meer informatie over hen op https://www.innovatiefondsmkbvelsen.nl.

Het fonds ondersteunt innovatie van producten en processen bij bedrijven uit de maak- en onderhoudsindustrie. Denk aan digitalisering, automatisering, verduurzaming of schoner maken. MKB bedrijven met een vernieuwend idee, een proefproject of plannen voor schaalvergroting kunnen een beroep doen op het fonds. Verschillende bedrijven hebben dat al gedaan. Wilt u dat ook? Ga dan voor meer informatie naar  https://www.innovatiefondsmkbvelsen.nl. Daar staan ook de contactgegevens.

Logo MKB Innovatiefonds