Kustplaats IJmuiden aan Zee

De ambitie van Kustplaats IJmuiden aan Zee is om een gemengd woon- en recreatiegebied te worden voor mensen uit IJmuiden, de metropoolregio en ver daar buiten.

Op het snijvlak van natuur, strand, zee, havens en industrie worden er plannen gemaakt voor een nieuwe kustplaats rondom de bestaande zeejachthaven in IJmuiden. Het is een gebiedsontwikkeling waarin samen wordt gewerkt tussen gemeente Velsen en MarinaSeaport.

De wens is om Kustplaats IJmuiden aan Zee te transformeren naar een bijzondere plek met gevarieerde woningen, aantrekkelijke horeca, detailhandel, culturele en recreatieve voorzieningen. Een kustplaats voor iedereen met een sterke eigen identiteit!

In 2017 is het Ambitiedocument vastgesteld. De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan een ontwikkelplan als basis voor het nieuwe bestemmingsplan Kustplaats IJmuiden aan Zee. Veranderende marktomstandigheden en aspecten die samenhangen met het Stikstofvraagstuk hebben echter geleid tot vertraging in de planvorming. 

Contact

Voor meer informatie over het project stuurt u een e-mail naar:  Geert Janssen: gjanssen@velsen.nl of bel naar 06 41327079.

Kustplaats IJmuiden aan Zee is één van de Velsen Vijf

Met vijf impulsprojecten wil het college van burgemeester en wethouders in de bestuursperiode 2014 - 2018 de uitvoering van de Visie op Velsen 2025 en de Strategische Agenda 2013-2016 een extra zetje geven. Een extra zetje, aanvullend op alle ontwikkelingen die al in gang zijn gezet.

De Velsen Vijf zijn:

  • Techport
  • Kustvisie & Science Center BRAK
  • Offshore Wind
  • Havenkwartier
  • Citymarketing & IJmuiden Rauw aan Zee op straat