Een ondergrondse container voor restafval is specifiek voor een bepaalde groep bewoners in die buurt. Het is niet de bedoeling dat anderen uit de gemeente of daarbuiten gebruik maken van de ondergrondse containers. Vandaar dat gekozen is voor een toegangssysteem, zo kunnen we beter garanderen dat de container voor u beschikbaar is.

Wanneer de containers afgesloten worden, zal het bijplaatsen van afval voor een korte periode toenemen, omdat bewoners met hun afvalzak voor een dichte container komen te staan, die voorheen nog gewoon vrij toegankelijk was.

Eind 2018 volgt een separaat project dat de focus heeft op het aanpakken van de problematiek rondom afvaldumpingen.

Project Meer Waarde uit Afval