Uit inspectie is gebleken dat het riool in de Kortenaerstraat, tussen de Trompstraat en de Ruyterstraat toe is aan vervanging. Dit biedt ook de mogelijkheid om de bovengrond opnieuw in te richten. De gemeente heeft een ontwerp gemaakt waarop u kunt reageren.

Nieuw ontwerp

Voor de verkeersveiligheid wordt er een plateau aangelegd op de kruising van de Kortenaerstraat met de Ruyterstraat. De rijbaan wordt versmald van 4,10 naar 3,70 meter breed. De ruimte die hiermee gewonnen wordt komt ten goede aan de breedte van de parkeervakken. Die worden verbreed van 1,80 naar 2,0 meter breed. Hiermee proberen we schades aan geparkeerde auto's in de toekomst te voorkomen. Het groen wordt doorgetrokken vanuit het noordelijk gelegen deel. Er worden twee bomen aangeplant (Prunus Umineko) met bloeiende onderbeplanting.

Inspraak

De gemeente informeert u graag over het ontwerp. Van 30 april tot 27 mei 2019 is de inspraak­periode.

Ook organiseren wij een inloopbijeenkomst waar u het ontwerp kunt inzien en vragen kunt stellen:

Dinsdag 14 mei 2019
Van 17:00-19:00 uur
In de Burgerzaal op het gemeentehuis (entree bij plein 1945)
Dudokplein 1, IJmuiden

Reageren

U kunt ook schriftelijk reageren. Stuur uw reactie naar Gemeente Velsen of e-mail naar info@velsen.nl (link stuurt een e-mail) onder vermelding van "Groot onderhoud Kortenaerstraat".