Kopie kadastrale gegevens

Beschrijving

Als u precies wilt weten wat de grenzen zijn van een perceel, vraagt u een kopie van de kadastrale gegevens op bij Kadaster.nl.

Kadastrale gegevens opvragen kan voor:

  • Het kopen, verkopen en verbouwen van uw huis
  • Het bepalen van erfgrenzen
  • Het kopen of verkopen van grond
  • Het kopen of verkopen van een boot

Aanvragen

Een aanvraag doet u op Kadaster.nl. Op deze manier bespaart u kosten.

Voor het aanvragen via Gemeente Velsen moet u een afspraak maken met de afdeling Informatiemanagement. Bel voor een afspraak 0255 567200.

Meenemen

  1. Het adres van het object of
  2. De kadastrale aanduiding van het object of
  3. Uw persoonsgegevens

Kosten

Tarieven 2023
Omschrijving Kosten
Verstrekking door de gemeente € 20,45
Verstrekking van kopieen, per bedrukte pagina €   0,25

Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR) regelt de betalingen van de leges voor de gemeente Velsen.

Contactgegevens

Postadres
Gemeente Velsen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres
Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
1971 EN IJmuiden
Openingstijden
Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur

Telefoon Klant Contact Centrum: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mailcontactformulier

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.