Zijne Majesteit de Koning opent woensdagmiddag 26 januari 2022 Zeesluis IJmuiden. De opening van de zeesluis is het moment dat de grootste zeesluis ter wereld in gebruik wordt genomen.

De nieuwe, grotere zeesluis vervangt de Noordersluis uit 1929 en laat toe dat schepen onafhankelijk van het getijde het sluizencomplex IJmuiden vlot en veilig kunnen passeren. Zeesluis IJmuiden is 500 meter lang, 70 meter breed en 18 meter diep.

De bouw van de zeesluis is in juli 2016 gestart en augustus 2021 afgerond. Daarna volgde een periode van oefenen en testen door alle partijen die met de zeesluis gaan werken. Denk aan de bedienaars, de loodsen, de slepers en de bemanning van de boten voor aan- en afvoer. Ook is er geoefend met de hulpdiensten.

Na de opening van Zeesluis IJmuiden spreekt Koning Willem-Alexander onder meer met mensen die zijn betrokken bij de bouw, het havenbedrijfsleven en met inwoners.

Samenwerking

Het project Zeesluis IJmuiden is een samenwerkingsverband van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam samen met Port of Amsterdam en de gemeente Velsen.

Zeesluis IJmuiden is gebouwd door consortium OpenIJ (samenwerkingsverband van aannemers) in opdracht van Rijkswaterstaat. Het project wordt ook gefinancierd vanuit het CEF-fonds (Connecting Europe Facility) van de Europese Unie.

Bij de opening van Zeesluis IJmuiden houdt iedereen rekening met de geldende coronamaatregelen.

Het programma over de opening is op 26 januari van 14.45 uur tot 15.30 uur online te volgen via www.openingzeesluisijmuiden.nl.