Klachten

U heeft het recht om te weten wat de gemeente allemaal doet. Zonder dat u daar eerst om hoeft te vragen. Dit recht is vastgelegd in de Wet open overheid. Dit betekent dat wij allerlei informatie openbaar maken, zoals hoe wij klachten afhandelen. Zoals klachten die tot intern onderzoek hebben geleid, oftewel klachtoordelen.

Bent u ontevreden over onze dienstverlening, dan kunt u een klacht indienen. De klacht kan gaan over alle zaken en personen waar de gemeente verantwoordelijk voor is. We treden eerst met u in contact om de klacht op te lossen. Mocht dit niet lukken, dan starten we een intern onderzoek.  

Op dit moment zijn er geen klachten om te publiceren.  

Klacht indienen

Wilt u een klacht indienen? Om zeker te weten dat uw klacht op de juiste plek behandeld wordt, doet u eerst de klachtencheck.