De gemeente wil de Kennemerlaan graag opnieuw inrichten. Met de herinrichting zal de verkeersveiligheid en leefbaarheid van de Kennemerlaan verbeteren. De bomen in de Kennemerlaan blijven staan.

Wij nodigen u graag uit om mee te kijken naar het voorgestelde ontwerp. De toelichting op het ontwerp inclusief ontwerp vindt u onderaan deze pagina. Er zijn ook enkele impressies te vinden over de nieuwe indeling van de straat. Op deze manier hebt u een beter beeld bij het nieuwe ontwerp.

Mocht u behoefte hebben aan een papieren versie, dan kunt u die opvragen bij de projectleider, de heer P. de Jong, bereikbaar via 0255-567200 of info@velsen.nl t.a.v. dhr. P. de Jong.

Inspraakperiode

De inspraakperiode duurt van 1 april 2019 tot en met 12 mei 2019. In deze periode organiseert de gemeente nog een inloopbijeenkomst waar u het ontwerp kunt inzien en vragen kunt stellen.
Over datum en tijdstip van deze bijeenkomst zult u per brief nader worden geïnformeerd.

Toelichting op het ontwerp

Ontwerp

Impressies